fbpx

Uveřejnění českého znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – 1. vydání CS-HPT-DSN

20. 5. 2020

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví:

Rozhodnutí č. 2019/012/R ze dne 23. května 2019, kterým se vydávají Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh úrovňových VFR heliportů umístěných na letištích, která spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2018/1139 (CS-HPT-DSN – 1. vydání).

Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost dne 24. května 2019.


České znění tohoto rozhodnutí naleznete na stránce Certifikační specifikace v oddílu CS-HPT-DSN.