Aktuality

1. 4. 2020

Exemption: Prolonged validity of some pilot ratings and of some medical certificates

Civil Aviation Authority of the Czech Republic has granted exemptios related to the validity for some ratings endorsed in professional pilot licences issued by the Civil Aviation Authority of the Czech Republic and for medical certificates issued by holders of an Aeromedical Examiner Certificate or an Aeromedical Centre Certificate that the Civil Aviation Authority of […]

31. 3. 2020

Prodloužení omezení fungování ÚCL

Vzhledem k prodloužení regulačních opatření v České republice jsou omezení provozu prodloužena do 11. 4. 2020. Úřad pro civilní letectví vyjma výkonu státního dozoru na místě a provádění zkoušek personálu funguje a je připraven odbavovat podání svých klientů.

31. 3. 2020

Prodloužení platnosti zdravotní způsobilosti profesionálních pilotů

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Part-MED.A.045 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná držiteli osvědčení leteckého lékaře nebo letecko-lékařského centra, která vydal Úřad pro civilní letectví.     

30.3.2020

Formuláře související se změnou Nařízení Komise (EU) č.1321/2014

Dnem 24.3.2020 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) 1321/2014, Část M a Část ML. Upozorňujeme na nutnost využívat aktualizované a nové formuláře související s osvědčením kontroly letové způsobilosti (ARC) a vzory pro vytváření programů údržby..

30. 3. 2020

Prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle Části-ORO

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 týkajících se provádění výcviku a přezkoušení provozovatele dle této části.    

30. 3. 2020

Informace související se změnou nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

Úřad průběžně doplňuje informace publikované za účelem usnadnění implementace změny nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny aktuální informace naleznete na níže odkazované stránce. Změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

27. 3. 2020

Covid-19 – Uveřejnění pokynu k žádostem o odchylku od ustanovení OM-A k omezení doby služby a minimálních odpočinků.

Sekce letová v souvislosti s žádostmi o souhlas s prováděním humanitárních, repatriačních a zásobovacích letů v souvislosti s opatřeními přijímanými kvůli pandemii Covid-19 uveřejňuje Pokyn CAA-SL-053-n-20 – Pokyn pro provozovatele obchodní letecké dopravy k žádostem o odchylku od ustanovení OM-A k omezení doby služby a minimálních odpočinků.

27. 3. 2020

Prodloužení platnosti některých kvalifikací zapsaných v průkazech profesionálních pilotů vydaných Úřadem pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje oznámením ředitele sekce letové výjimku z požadavků FCL.625 a FCL.740, nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota vydaných Úřadem pro civilní letectví.     

27. 3. 2020

Prodloužení omezení fungování ÚCL

Vzhledem k prodloužení regulačních opatření v České republice jsou omezení provozu prodloužena do 3.4.2020. Úřad pro civilní letectví vyjma výkonu státního dozoru na místě a provádění zkoušek personálu funguje a je připraven odbavovat podání svých klientů.

27. 3. 2020

Online form for claiming compensation for delayed or cancelled flights

Civil Aviation Authority of the Czech Republic has published the online form for claiming the compensation for delayed or cancelled flight, or in case of denied boarding against the will of the passenger.