Aktuality

19. 8. 2020

Kybernetický útok na systémy Garmin

Na začátku srpna jsme obdrželi informaci od EASA, že došlo ke kybernetickému útoku na GARMIN, který musel odstavit velkou většinu svých online služeb. EASA informovala, že uvedený útok může narušit přístup k plánování letů a navigaci.

17. 8. 2020

Uveřejnění změny č. 4 směrnice CAA-SL-033-n-14 (Provoz RVSM)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 4 směrnice CAA-SL-033-n-14 (Provoz RVSM). Změny oproti stávající verzi jsou označeny svislou čarou. Změna č. 4 je účinná od 1. 9. 2020. Aktuální znění naleznete na stránce – Postupy pro udělení / změnu schválení.

6. 8. 2020

Vydání EASA SIB 2020-14

Byl vydán EASA SIB 2020-14 “Pitot-Static Issues After Storage due to the COVID-19 Pandemic”.

3. 8. 2020

Aktualizace výjimek COVID-19

Úřad pro civilní letectví tímto oznamuje, že k 1. 8. 2020 byly aktualizovány platnosti některých udělených výjimek COVID-19, konkrétně výjimka pro prodlužování platnosti kvalifikací profesionálních pilotů, výjimka pro způsobilost examinátorů a výjimka z požadavků na teoretické zkoušky, bližší informace zde a na stránkách Způsobilost leteckého personálu. Platnost ostatních dříve udělených výjimek byla ukončena k 31. […]

3. 8. 2020

Exemption from Requirements on Theoretical Examinations

The Civil Aviation Authority of the Czech Republic (CAA CZ) grants an exemption (the Exemption) from Part-FCL.025 requirements of the EU 1178/2011 regulation (Aircrew Regulation) according to the article 71 (1) of the EU 2018/1139 regulation (Basic Regulation) valid for theoretical examinations at CAA CZ.      

28. 7. 2020

Uveřejnění českých znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – AMC a GM pro kluzáky

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo česká znění následujících rozhodnutí výkonného ředitele EASA:

24.7.2020

Vydání Emergency FAA AD na letadla The Boeing Company – letadla – Model 737-300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 a -900ER

Bylo vydáno Emergency FAA AD 2020-16-51-E na letadla The Boeing Company – letadla – Model  737-300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 a -900ER.

24. 7. 2020

Vyjádření k situaci okolo vážného incidentu OK-TVO z 22. 8. 2019

Vzhledem k tomu, že byla vydána Závěrečná zpráva ÚZPLN, je ve veřejném prostoru opět diskutován vážný incident, ke kterému došlo 22. 8. 2019 (vysazení pohonné jednotky za letu).

16. 7. 2020

Uveřejnění vzoru (šablony) Provozní příručky a Standardních provozních postupů (SOP) pro provozovatele zvláštního provozu (SPO) – letouny a vrtulníky

Oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové uveřejňuje šablonu Provozní příručky (OM) a Standardních provozní postupů (SOP) pro provozovatel zvláštního provozu (SPO) – letouny a vrtulníky. Šablony OM a SOP jsou připravené v souladu s nařízením (EU) č. 965/2012 podle části ORO a SPO a příslušných AMC k ustanovením ORO.MLR.100 a SPO.OP.230. Uvedené dokumenty a další informace […]

27.7.2020

Změny požadavků ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby “annexových” letadel

Dne 24.3.2020 vstoupila v platnost změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Toto nařízení zavedlo mimo jiné změny v přístupu k údržbě vybraných „lehkých“ letadel a v důsledku toho se začaly používat jiné, zjednodušené postupy údržby. Výše uvedené nařízení se ale nevztahuje na letadla dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, tzv. „annexová letadla“.