Seminář k prevenci neoprávněného narušení vzdušného prostoru

2. 7. 2020

Ve středu 24. 6. 2020 se ve velké zasedací místnosti Úřadu pro civilní letectví uskutečnil seminář k prevenci neoprávněného narušení vzdušného prostoru (Airspace Infringement – ASI).

Cílem semináře, jehož se účastnili zástupci ÚCL, Ministerstva obrany, Vzdušných sil Armády ČR, ÚZPLN, ŘLP ČR, s.p., AeČR a LAA, bylo zlepšení povědomí o narušení vzdušného prostoru a opatřeních k jejich prevenci s využitím dostupných statistických informací o hlášených událostech ASI a vést odbornou diskuzi k účinnosti současných preventivních opatření a současně pohovořit o možných zlepšeních prevence událostí ASI.  V rámci semináře byl prezentován nepříznivý trend výskytu událostí ASI v posledních letech v ČR, včetně detailnější analýzy zainteresovaných kategorií letadel, typů letové činnosti, typů narušovaných prostorů a jejich geografické polohy.

Nepříznivý trend pokračoval v minulých letech i po implementaci řady opatření doporučených agenturou EUROCONTROL, v rámci tzv. „European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction“. Zajímavé bylo zjištění, že nejvíce narušovanými prostory nejsou vyhlašované prostory pro vojenskou činnost (tzv. AMC manageable), ale prostory pevné struktury vzdušného prostoru ČR, jako např. CTR, TMA, MCTR, MTMA. Na závěr semináře byly identifikovány zájmové oblasti, do kterých je dále vhodné soustředit úsilí v rámci prevence událostí ASI:

 1. Komunikace
  • Komunikace s FIC (služba Praha INFO) proaktivní řešení problémů během letu
  • Jazyková vybavenost pilotů, zejména pilotů-žáků
  • Výuka frazeologie během leteckého výcviku
  • Validace znalostí a schopností žadatele při přezkušování k získání Průkazu radiotelefonisty
 2. Sdílení informací
  • Hlášení událostí v letovém provozu a jejich šetření a předávání zpětné vazby o výsledku šetření mezi jednotlivými zainteresovanými stranami (včetně zajištění anonymizace)
  • Sdílení informací mezi ŘLP ČR a LAA + AeČR k událostem ASI o narušení prostorů CTR a TMA (zejména CTR, TMA I a TMA I Praha)
 3. Letový provoz
  • Apelace na provádění řádné předletové přípravy
 4. Letecká nekázeň
  • Podpora spravedlivého posuzování (JUST CULTURE)
  • Důsledné řešení letecké nekázně (záměrné ignorace pravidel)

Během semináře byly sdíleny následující materiály (odkazy na externí zdroj):

EASA AVOIDING AIRSPACE INFRINGEMENT – REDUCE YOUR RISK OF A MID AIR COLLISION!

EASA Tips to avoid airspace infringement & reduce the risk of mid-air collision

EUROCONTROL Top 10 tips for GA pilots

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor