Aktuality

26. 7. 2022

Konfliktní provoz UAS v blízkosti letišť

S ohledem na množící se případy konfliktního provozu bezpilotních letadel v blízkosti letišť, a to nejen v blízkosti řízeného letiště Praha/Ruzyně (LKPR), si dovolujeme připomenout dlouhodobě uplatňované omezení provozu bezpilotních letadel v blízkosti letišť.

26. 7. 2022

Konfliktní provoz dronu v oblasti Národního parku České Švýcarsko

Dnes jsme obdrželi řadu podnětů na konfliktní provoz dronu v rámci Národního parku České Švýcarsko a všemi se budeme samozřejmě zabývat. Létání s drony ve zvláště chráněném území bez Úřadem vydaného oprávnění k provozu je protiprávním jednáním. Navíc může ohrozit probíhající záchranné letecké činnosti v oblasti postižené rozsáhlým požárem.

25. 7. 2022

Uveřejnění směrnice CAA-SL-057-n-22 (PINS-VFR)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje směrnici CAA-SL-057-n-22 – Postupy pro udělení/změnu zvláštního schválení pro přiblížení a odlety vrtulníků v bodu v prostoru se sníženými minimy pro lety podle pravidel VFR (PINS-VFR). Směrnice je účinná od 30. 10. 2022. Naleznete ji na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení.

18. 7. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění: oprávnění CZ.006.0002-CAO společnosti Air Center One s.r.o., změna oprávnění CZ.145.0066 společnosti společnosti HERBST AERO a.s., změna oprávnění CZ.145.0080 společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., změna oprávnění CZ.145.0086 společnosti Moog Brno s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

18. 7. 2022

Změny směrnic CAA-TI-008-n/98 a CAA-TI-009-n/99

Dne 18.07.2022 vešly v platnost: změna č. 15 směrnice CAA-TI-008-n/98 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených letadel a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky, a změna č. 12 směrnice CAA-TI-009-n/99 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených kluzáků, motorových kluzáků, motorizovaných kluzáků a balónů Pověřenými pracovníky.

1. 7. 2022

Uveřejnění schváleného Plánu výkonnosti České republiky pro třetí referenční období (2020–2024)

Odbor navigačních služeb ÚCL informuje leteckou veřejnost o uveřejnění schváleného revidovaného Plánu výkonnosti České republiky pro třetí referenční období (2020–2024) v souladu s čl. 16 písm. a) PNK (EU) 2019/317, ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) […]

30. 6. 2022

Uveřejnění změny č. 4 směrnice CAA-SL-014-n-14 (Zásady určování množství paliva)

V návaznosti na Informační věstník č. 01/2022 uveřejňuje Odbor provozu letadel, Sekce letové změnu č. 4 Směrnice CAA-SL-014-n-14. Účinnost směrnice je od 30. 10. 2022. Změnu naleznete na stránce – Postupy pro udělení / změnu schválení.

29. 6. 2022

Uveřejnění změny č. 3 Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-16)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje změnu č. 3 Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-16). Změny jsou označeny svislou čarou. Účinnost změny č. 3 je od 30. 6. 2022. Aktuální znění naleznete na stránce – Letecká veřejná vystoupení.

23. 6. 2022

Informace ke správním řízením ve věci průkazů způsobilosti leteckého personálu

ÚCL oznamuje, že ve dnech 27.06.2022 (pondělí) až 01.07.2022 (pátek) nebude z kapacitních důvodů vydávat nové průkazy způsobilosti leteckého personálu ani kvalifikace do nich zapisované na počkání, ale ve lhůtě do několika pracovních dnů.

22. 6. 2022

Aktualizace seznamů pověřených pracovníků OLZ a seznamu nezávislého osvědčujícího personálu

Byly uveřejněny aktualizované seznamy pověřených pracovníků OLZ – PP + PPKB a seznamu nezávislého osvědčujícího personálu.