Aktuality

7. 3. 2022

Provozní přechod na systém TopSky ukončen

Dne 4. 3. 2022 bylo státním podnikem Řízení letového provozu České republiky po více než dvaceti letech ukončeno používání dosavadního systému řízení letového provozu a do provozu byl plně nasazen systém nové generace TopSky, jehož ambicí je zajistit plnění vysokých technických i kapacitních požadavků kladených na systémy řízení v 21. století.

7. 3. 2022

Termíny pro zavedení SMS systému u údržbových organizací oprávněných podle Části 145

8. listopadu 2021 přijala Evropská Komise nařízení č. 2021/1963, kterým se upravují Část 145 a Část M nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Nejpodstatnějším bodem tohoto nového nařízení je vytvoření článku 145.A.200, který stanovuje povinnost údržbových organizací oprávněných podle Části 145 zavést Systém řízení (Safety Management System – SMS).

7. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění:

7. 3. 2022

Vydání EASA AD 2022-0034 na motory M601/H80 společnosti GE Aviation Czech s.r.o.

Bylo vydáno EASA AD 2022-0034 na motory M601/H80 společnosti GE Aviation Czech s.r.o..

28. 2. 2022

Uveřejnění směrnice SORA UAS

Úřad vydává Směrnici pro posouzení rizika specifické kategorie provozu (SORA) bezpilotních systémů (CAA/S-SP-034-n/2022), na základě které může žadatel pro přípravu žádosti o oprávnění k provozu zvážit kvantifikační hledisko hustoty zalidnění.

25. 2. 2022

Vydání opravy Emergency EASA AD 2021-0283R1-E Correction na vrtulníky EC 130 společnosti AIRBUS HELICOPTERS

Byla vydána oprava Emergency EASA AD 2021-0283R1-E Correction na vrtulníky EC 130 společnosti AIRBUS HELICOPTERS.

24. 2. 2022

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 24. února 2022 uveřejnilo Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) následující letecké předpisy, resp. jejich opravy:

23. 2. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.CAMO.0089 společnosti Flying Academy s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

23. 2. 2022

Vydání Emergency EASA AD 2022-0029-E na záchranné padáky ATL-88/90-1B, komerčně známé jako ATL-15 SL (bližší určení v AD), společnosti MARS a.s.

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2022-0029-E na záchranné padáky ATL-88/90-1B, komerčně známé jako ATL-15 SL (bližší určení v AD), společnosti MARS a.s..

21. 2. 2022

Příprava na let po zimní přestávce

Formou článku jsme uveřejnili krátké zamyšlení pro piloty před zahájením nové letové sezóny. Zejména s důrazem na plánování letů přes různé prostory a komunikaci.