Aktuality

19. 10. 2022

Dotazník ICAO – přechod z magnetického na zeměpisný sever

Vážení poskytovatelé služeb, rádi bychom Vás požádali o vyplnění níže uvedeného dotazníku ICAO, který se týká přechodu z magnetického na zeměpisný sever v rámci letecké navigace. Dotazník, který je určen provozovatelům letadel, letišť, poskytovatelům ANS a ATC, výrobcům letecké techniky, tvůrcům letových postupů, apod., vyplňujte online formou nejpozději do 30. 10. 2022. Děkujeme vám za […]

12. 10. 2022

Uveřejnění EASA SIB 2022-08

Agentura EASA uveřejnila dne 12. 10. 2022 Safety Information Bulletin (SIB) č. 2022-08 – Mitigation of Flight Deck Fires Originating from Lithium Batteries that are not Part of the Aircraft Design. Uvedený SIB naleznete na stránce – Praktické informace – provoz letadel.

11. 10. 2022

Seminář pro Pověřené pracovníky (PP, PPKB) a Oprávněné pracovníky (Nezávislý osvědčující personál)

Odbor způsobilosti letadel v provozu (OZL) informuje o konání semináře pro PP, PPKB a OP (Nezávislý osvědčující personál) ve dnech 22.11.2022, 06.12.2022 nebo 10.01.2023, a to vždy od 9:00 na ÚCL Praha, ve velké zasedací místnosti. Pozvánka na seminář

10. 10. 2022

Odložení platnosti požadavků nařízení (EU) 2021/2237 (Provoz za každého počasí – AWO) a nařízení (EU) 2021/1296 (Plánování paliva/energie), kterými se mění nařízení (EU) č. 965/2012 – Provoz CAT, NCC a SPO

Na základě vývoje ohledně možnosti odložení výše uvedených požadavků změn nařízení (EU) č. 965/2012, uveřejňuje Odbor provozu letadel, Sekce letové Revizi 2 Informačního věstníku č. 02/2022 a dále rozhodnutí o výjimkách dle čl. 71(1) nařízení (EU) 2018/1139. Více informací naleznete v uvedeném věstníku a rozhodnutí o výjimkách pak na stránce – Praktické informace – provoz […]

6. 10. 2022

Zákaz parkovaní v okolí Úřadu pro civilní letectví ve dnech 6. – 7. 10. 2022

V souvislosti s pražským summitem EU bude ve dnech 6. 10. 2022 a 7. 10. 2022 v okolí Terminálu 3 a Úřadu pro civilní letectví bezpečnostně dopravní opatření, kdy nebude možné standardně parkovat v přilehlých parkovacích zónách a na parkovacích místech úřadu.  Zákaz parkování je stanoven od 6. 10. 2022 od 06:30 hodin do 7. 10. 2022 21:00 hodin. […]

3. 10. 2022

Ověření spolehlivosti pro řídící pracovníky v oblasti bezpečnosti

V souvislosti se změnou Prováděcího nařízení Komise EU 2015/1998 došlo k úpravě bodu11.1.1, písmena b). V souvislosti s touto změnou Úřad informuje, že bude i nadále akceptovat „dobíhající“ ověření spolehlivosti, nejdéle však do 6/2024. 

27. 9. 2022

Registrační systém bezpilotních letadel – NOVÝ profil provozovatele a modul SPECIFIC

V nové aktualizaci registračního systému bezpilotních letadel jsme zprovoznili tzv. profil provozovatele. V profilu provozovatele má provozovatel nástroje pro správu svých kontaktních údajů (ostatní údaje jsou aktualizovány automaticky přímo ze základních registrů) a v novém modulu SPECIFIC může podávat žádosti o vydání Oprávnění k provozu. Příslušné rozhraní obsahuje mj. i nástroj pro komunikaci provozovatele s Úřadem ve věci vydání Oprávnění […]

27. 9. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění: oprávnění CZ.CAMO.0090 společnosti OK AVIATION Wings s.r.o.; změna oprávnění CZ.CAMO.0088 a změna oprávnění CZ.145.0079 společnosti MAMBA AIR, s.r.o.; změna oprávnění CZ.CAMO.0073 společnosti AIR BOHEMIA s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

26. 9. 2022

Prohlášení Úřadu k případům sblížení dronů s letadly a k útokům lasery

V poslední době Úřad pro civilní letectví zaznamenal nárůst počtu hlášených událostí, při kterých došlo k narušení ochranných pásem letišť létáním dronů a k zasažení letadel laserovými paprsky. V jednom případě byl dokonce hlášen střet vrtulníku s dronem. Situace je alarmující a Úřad pro civilní letectví považuje za nezbytné se k tomuto stavu vyjádřit.

26. 9. 2022

Statement of the Civil Aviation Authority on cases of drones approaching aircraft and laser attacks

The Civil Aviation Authority has recently recorded an increase in the number of reported incidents in which the protection zones of airports have been violated by flying drones and aircraft have been hit by laser beams. In one case, a collision between a helicopter and a drone was even reported. The situation is alarming and […]