Aktuality

25. 4. 2022

Provádění údržby pilotem-vlastníkem a nezávislým osvědčujícím pracovníkem

Byly zveřejněny informace o provádění údržby letadel pilotem-vlastníkem a nezávislým osvědčujícím personálem.

21. 4. 2022

Epocha k Úřadu pro civilní letectví, 2. díl

V minulém díle článku Epocha k Úřadu pro civilní letectví jsme se zaměřili na období od roku 1902 až k počátku 20. let minulého století. Článek skončil podpisem Pařížské úmluvy a tím i formálním počátkem Mezinárodní komise pro letectví (CINA – Commission Internationale de Navigation Aériéne), resp. Mezinárodní komise pro leteckou navigaci (ICAN – International Commission for […]

20. 4. 2022

Aktualizace poradenského materiálu EASA – TRANSPORT OF CARGO IN PASSENGER COMPARTMENT – EXEMPTIONS UNDER ARTICLE 71(1)OF REGULATION (EU) 2018/1139 (THE BASIC REGULATION)

Agentura EASA aktualizovala poradenský materiál pro udělování výjimek dle čl. 71(1) základního nařízení pro přepravu nákladu v kabině pro cestující (6. vydání). Aktualizovaný dokument naleznete na této internetové stránce EASA.

12. 4. 2022

Epocha k Úřadu pro civilní letectví, 1. díl

Jak jsme již v „aprílovém“ příspěvku informovali, v roce 2022 slaví Úřad pro civilní letectví 25. výročí od svého vzniku coby správního orgánu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví na území České republiky. Při této významné příležitosti jsme ve spolupráci s historikem Ing. Lubomírem Dudáčkem připravili souhrn nejdůležitějších milníků vývoje regulace civilního letectví […]

12. 4. 2022

Vydání emergency EASA AD 2022-0029R1-E a 2022-0066-E

Byla vydána tato AD: revize Emergency EASA AD 2022-0029R1-E na záchranné padáky ATL-88/90-1B, komerčně známé jako ATL-15 SL (bližší určení v AD), společnosti MarS a.s., Emergency EASA AD 2022-0066-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH (toto AD ruší Emergency EASA AD 2022-0043R1-E).

11. 4. 2022

Aktualizace formuláře – Oznámení o použití postupu pro prodloužení lhůty oprav (RIE)

Odbor provozu letadel aktualizoval formulář – Oznámení o použití postupu pro prodloužení lhůty oprav (RIE). Aktualizace se týká česko-anglické verze formuláře a doplnění několika polí. Aktuální formulář naleznete jako Přílohu 2A ke směrnici CAA-SLP-044-n-14 na stránce Postupy pro udělení / změnu schválení.

8. 4. 2022

Podepsáno memorandum o spolupráci při rozvoji užívání dronů pro vojenské i civilní užití

Bezpilotní prostředky, resp. jak jsme si i v civilním letectví zvykli říkat drony, jsou jednou z nejperspektivnějších oblastí rozvoje letectví, což bylo potvrzeno dnešním podpisem společného memoranda mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem obrany o vzájemné spolupráci na podporu rozvoje bezpilotních vzdušných prostředků pro civilní i vojenské užití v České republice. Zároveň byla formálně zarámována dosavadní […]

8. 4. 2022

Aktualizace seznamu oprávněných organizací

Byla vydána změna oprávnění CZ.21G.0072 společnosti Rubena, s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

6. 4. 2022

Informace o konání semináře pro zkušební piloty

Ve středu 18. května 2022 od 9:00 do 17:00 hod se v objektu CACT Praha (učebna) uskuteční školení v rámci povinného pokračovacího teoretického výcviku zkušebního pilota a technika ÚCL. Bližší informace naleznete zde.

6. 4. 2022

Zrušení Příkazu CAA-SL-01/2020 (Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19)

Sekce letová, Odbor provozu letadel ruší Příkaz CAA-SL-01/2020. Důvodem je zrušení EASA SIB 2021-04 a EASA SIB 2021-05. Uvedené dokumenty byly nahrazeny EASA SIB 2022-03, který obsahuje doporučení pro čištění a dezinfekci ploch na palubách letadel z důvodu snížení možnosti ohrožení nákazou Covid-19. I když v tuto chvíli ÚCL nebude dezinfekci letadel nadále povinně vyžadovat, […]