Aktuality

5. 4. 2022

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS.

31. 3. 2022

25 let, nebo více?

1. 4. 2022 uplyne 25 let od vzniku Úřadu pro civilní letectví. Nevznikl na zelené louce, ale transformací ze Státní letecké inspekce. Je však letecké veřejnosti známa historie regulátorů v civilním letectví, ví se, že tradice je již více než stoletá?

29. 3. 2022

Vydání revize Emergency EASA AD 2022-0043R1-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH

Byla vydána revize Emergency EASA AD 2022-0043R1-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH.

25. 3. 2022

Porucha SMS brány

Během středy 23. března 2022 při přechodu na nový způsob odesílání informačních SMS bohužel došlo k závadě na původní SMS bráně úřadu, která v některých případech odeslala stará upozornění na vyzvednutí dokladu ověření spolehlivosti. Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme.

24. 3. 2022

Konec platnosti oprávnění vydaných podle Části M, Hlavy G a Části M, Hlavy F

Dnem 24.03.2022 pozbyla platnost všechna oprávnění udělená dle Části M, Hlavy G, a Části M, Hlavy F (Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014). Organizace, které měly tato oprávnění, byly přetransformovány na organizace s oprávněním dle Části CAMO nebo Části CAO (Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014).

24. 3. 2022

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 24. března 2022 uveřejnilo Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) následující letecký předpis, resp. jeho změnu:

23. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato nová oprávnění:

23. 3. 2022

Uveřejnění Změny č. 6 Směrnice CAA-SL-010-n-14

Odbor provozu letadel uveřejňuje Změnu č. 6 Směrnice CAA-SL-010-n-14 (Výcvikový program pro přepravu nebezpečného zboží – schválení / změny). Účinnost této změny je od 1. 4. 2022. Aktuální znění naleznete na stránce – Postupy pro udělení / změnu schválení.

23. 3. 2022

Aktualizace Zkušebního řádu

Byl aktualizován Zkušební řád ÚCL pro zkoušky z teoretických znalostí s platností od 23.03.2022. Významné změny: Pro zkoušky profesionálních pilotů a přístrojových kvalifikací je používána databáze otázek ECQB 2022. Rozvržení a počet otázek v testech pro jednotlivé předměty a čas na testy z jednotlivých předmětů odpovídají požadavkům AMC&GM k Part-ARA – vydání 1, změna 10. Certifikát vydaný ATO s doporučením ke […]

22. 3. 2022

Ověření spolehlivosti

V pátek 18. 3. 2022 bylo chybou na straně dodavatele informačního systému ÚCL omylem odesláno upozornění na konec platnosti dokladů o spolehlivosti. Platnost dokladů není dotčena, za vzniklou chybu se omlouváme. On Friday 18 March 2022, by mistake on the part of the information system supplier, the information notifying the expiration of the Background Check Certificate […]