Aktuality

29. 11. 2022

Nový termín semináře pro FI(S)

ÚCL tímto informuje, že Aeroklub Jihlava, z.s. pořádá dne 10. 12. 2022 seminář pro instruktory FI(S).

29. 11. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byly uveřejněny změny těchto oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací

24. 11. 2022

Aktualizace seznamů pověřených pracovníků OLZ a seznamu nezávislého osvědčujícího personálu

Byly uveřejněny aktualizované seznamy pověřených pracovníků OLZ – PP + PPKB a seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

11. 11. 2022

Oprávnění PAR pro balóny

Byla dokončena a uveřejněna směrnice CAA-SL-100-n-22, včetně přechodových opatření. Celé znění směrnice a již zmíněných přechodových opatřeních je na této adrese –  https://www.caa.cz/provoz/neobchodni-a-zvlastni-provoz/letecke-prace/ Úřad doporučuje všem zájemcům z řad pilotů/tek balónů a provozovatelů, jež mají ve své provozní specifikaci uvedeny výsadkové lety, aby postupovali dle instrukcí pro přechodová opatření. Dále je nutno kontaktovat Ing. J. Fialu […]

10. 11. 2022

Vydání Emergency Transport Canada AD 2022-62-E na vrtulníky Bell 505 společnosti Bell Textron Canada Limited

Bylo vydáno Emergency Transport Canada AD 2022-62-E na vrtulníky Bell 505 společnosti Bell Textron Canada Limited.

4. 11. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.145.0078 společnosti DARA-AIR, spol. s r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

4. 11. 2022

Uveřejnění EASA SIB 2022-09

Úřad pro civilní letectví upozorňuje, že agentura EASA uveřejnila dne 3. 11. 2022 Safety Information Bulletin (SIB) 2022-09 “Re‐entry into Earth’s Atmosphere of Space Debris of Rocket Long March 5B (CZ‐5B)”, který naleznete níže: EASA SIB 2022-09

3. 11. 2022

Uveřejnění změny č. 3 směrnice CAA-SL-13a-n-14 (Schválení programů pro výcvik a přezkoušení) a změny č. 4 směrnice CAA-SL-13a-n-14 (Schválení používání FSTD)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje změny směrnic CAA-SL-13a a CAA-SL-13b. Účinnost změn je od 1. 11. 2022. Aktuální postupy naleznete na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení.

3. 11. 2022

Uveřejnění směrnice CAA-SL-100-n-22 – Postupy pro získání a prodloužení oprávnění PAR(A/H/B) a přijatelné způsoby průkazu ÚCL pro vytvoření programů a osnov výcviku a přezkoušení pro letecké práce/zvláštní provoz a hašení požárů (FFF)

V návaznosti na změnu č. 11/ČR předpisu L 2 uveřejňuje Odbor provozu letadel, Sekce letové směrnici CAA-SL-100-n-22. Uvedenou směrnicí se nahrazuje směrnice CAA-SLP-100-n-13 (Postupy pro získání a prodloužení oprávnění PAR, WRK, FFF a TST (jen provozní). Účinnost směrnice je od 3. 11. 2022. Dokument, včetně přechodových opatření naleznete na stránce – Letecké práce.

1. 11. 2022

Sdělení ředitele úřadu k medializaci správního řízení

Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad) v reakci na medializaci nepravomocně udělené sankce v souvislosti s prošetřovaným zásahem v Hřensku obdržel množství podnětů, výhrůžek, kritiky, ale i podpory. Úřad při respektování práv účastníka řízení nemůže veřejnosti sdělovat detaily probíhajícího správního řízení.