Časté dotazy k situaci kolem koronaviru

Na tuto stránku postupně přidáváme odpovědi na nejčastější dotazy, které dostáváme v souvislosti s reakcemi na šíření koronaviru. Dotazy jsou tříděny do kategorií dle odborného zaměření. Obecné informace jsou publikovány na stránce Reakce na nouzový stav.


ATM/ANS

Úřední hodiny jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální zajištění chodu ÚCL zůstává i nadále omezené.

Pro snížení zátěže a zvýšení propustnosti telefonní linky na recepci doporučujeme kontaktovat přímo sekretariáty sekcí, případně sekretariát ředitele ÚCL:

 • Sekretariát ředitele ÚCL – 225 422 080
 • Sekretariát ředitele sekce letové – 225 422 234
 • Sekretariát ředitele sekce  technické – 225 422 709
 • Sekretariát ředitele sekce provozní – 225 422 733

Letadlová technika

Úřední hodiny jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální zajištění chodu ÚCL zůstává i nadále omezené.

Pro snížení zátěže a zvýšení propustnosti telefonní linky na recepci doporučujeme kontaktovat přímo sekretariáty sekcí, případně sekretariát ředitele ÚCL:

 • Sekretariát ředitele ÚCL – 225 422 080
 • Sekretariát ředitele sekce letové – 225 422 234
 • Sekretariát ředitele sekce  technické – 225 422 709
 • Sekretariát ředitele sekce provozní – 225 422 733

Situace se stále dynamicky vyvíjí a stejně tak na ni průběžně reagují světové a evropské organizace. Níže budeme aktualizovat odkazy na internetové stránky, na kterých jsou informace a postupy publikovány.

EASA:

https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases

WHO:

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/guide-to-hygiene-and-sanitation-in-aviation.-third-edition.-module-1-water.-module-2-cleaning-and-disinfection-of-facilities

Postup pro takový případ je specifikován v rámci výjimky vydané sekcí technickou.

Potřebné informace naleznete na stránce:

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti

Po dobu trvání nouzového stavu nemohou pracovníci úřadu vyjíždět na zahraniční služební cesty. Z toho důvodu není možné provádět kontroly letadel při dovozu do ČR ze třetích zemí dle standardních postupů.

Výjimka ze standardních postupů je specifikována na stránce:

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti

Letiště a letecké stavby

Úřední hodiny jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální zajištění chodu ÚCL zůstává i nadále omezené.

Pro snížení zátěže a zvýšení propustnosti telefonní linky na recepci doporučujeme kontaktovat přímo sekretariáty sekcí, případně sekretariát ředitele ÚCL:

 • Sekretariát ředitele ÚCL – 225 422 080
 • Sekretariát ředitele sekce letové – 225 422 234
 • Sekretariát ředitele sekce  technické – 225 422 709
 • Sekretariát ředitele sekce provozní – 225 422 733

Situace se stále dynamicky vyvíjí a stejně tak na ni průběžně reagují světové a evropské organizace. Níže budeme aktualizovat odkazy na internetové stránky, na kterých jsou informace a postupy publikovány.

EASA:

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases

https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19

Letiště v nejvíce zasažených oblastech se zvláštními postupy: 

https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports

WHO:

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/international-health-regulations/points-of-entry/points-of-entry/airports

Postupy hygieny pro letectví: 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/aviation_guide/en/

EU Healthy Gateways

https://www.healthygateways.eu/Publications

Postupy připravenosti letišť: 

https://academic.oup.com/eurpub/article/29/Supplement_4/ckz185.136/5624704 

Ověřování spolehlivosti

Žádosti o ověřování spolehlivosti jsou s účinností od 20. 4. 2020 přijímány standardním způsobem na recepci, dále také poštou, nebo prostřednictvím datových schránek. Žadatelé, kteří jsou státními občany České republiky, mohou i nadále využít možnosti vhodit svoji žádost do schránky před budovou (vpravo od hlavních dveří).

Budova Úřadu pro civilní letectví je pro veřejnost otevřena ve standardních úředních hodinách ve dnech pondělí – pátek (bližší časy jsou uvedeny na následujícím odkazu:  https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pokud jste státními občany České republiky, svoji žádost můžete rovněž vhodit do schránky nacházející se před budovou Úřadu k tomu určenou (vpravo od hlavních dveří), a to kdykoliv.

Obsah Vaší žádosti bude z hlediska správnosti vyplněných údajů ověřen nejpozději do dvou dnů po vhození Vaší žádosti do schránky. Pokud v podané žádosti shledáme jakékoliv nedostatky, budeme Vás kontaktovat, a to buď telefonicky anebo na uvedenou kontaktní adresu, bude-li se jednat o závažnější nedostatky. Pokud se Vám neozveme, nemusíte mít obavy. Vaše žádost je v každém případě podána a bude zpracována tradičním způsobem. Vydání dokladu o spolehlivosti spočívá v ověření záznamu v Rejstříku trestů a zhodnocení stanoviska Policie České republiky; celý proces potom trvá přibližně 1 měsíc.

Jak dlouho trvá celý proces vyřízení žádosti o spolehlivost?

Činnost Úřadu byla obnovena, ale s ohledem na trvající omezující opatření, která mají vliv nejenom na chod Úřadu, ale zejména potom na chod dalších subjektů, které se na procesu ověření spolehlivosti podílejí (např. Policie ČR), může celý proces dočasně trvat i více než 2 měsíce. Jakmile bude činnost Úřadu a dalších subjektů plně obnovena, bude možné Vaši žádost vyřídit ve lhůtě standardních 40 – 50 dnech.

Vystavené doklady doručujeme s účinností od 14. 5. 2020 způsobem, který si žadatel zvolil ve své žádosti. V případě osobního převzetí dokladu nebo jiných písemností Vás však i nadále prosíme o dodržování zásady individuálního přístupu k recepci. Uvidíte-li uvnitř recepce stát jinou osobu, počkejte prosím před budovou a dodržujte doporučené rozestupy 2 metry.

Personál

Žádosti o ověřování spolehlivosti jsou s účinností od 20. 4. 2020 přijímány standardním způsobem na recepci, dále také poštou, nebo prostřednictvím datových schránek. Žadatelé, kteří jsou státními občany České republiky, mohou i nadále využít možnosti vhodit svoji žádost do schránky před budovou (vpravo od hlavních dveří).

Úřední hodiny jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální zajištění chodu ÚCL zůstává i nadále omezené.

Pro snížení zátěže a zvýšení propustnosti telefonní linky na recepci doporučujeme kontaktovat přímo sekretariáty sekcí, případně sekretariát ředitele ÚCL:

 • Sekretariát ředitele ÚCL – 225 422 080
 • Sekretariát ředitele sekce letové – 225 422 234
 • Sekretariát ředitele sekce  technické – 225 422 709
 • Sekretariát ředitele sekce provozní – 225 422 733

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu České republiky a přijetí opatření k zamezení šíření viru Covid-19, bude u aktualizačních školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku Úřad přihlížet k opatřením, která jednotliví školitelé a bezpečnostní manažeři přijali. Aktualizační školení musí být provedeno neodkladně po ukončení nouzového stavu. Z výše uvedeného důvodu Úřad doporučuje odklad zmíněných školení na dobu po ukončení nouzového stavu České republiky.“

Budova Úřadu pro civilní letectví je pro veřejnost otevřena ve standardních úředních hodinách ve dnech pondělí – pátek (bližší časy jsou uvedeny na následujícím odkazu:  https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pokud jste státními občany České republiky, svoji žádost můžete rovněž vhodit do schránky nacházející se před budovou Úřadu k tomu určenou (vpravo od hlavních dveří), a to kdykoliv.

Obsah Vaší žádosti bude z hlediska správnosti vyplněných údajů ověřen nejpozději do dvou dnů po vhození Vaší žádosti do schránky. Pokud v podané žádosti shledáme jakékoliv nedostatky, budeme Vás kontaktovat, a to buď telefonicky anebo na uvedenou kontaktní adresu, bude-li se jednat o závažnější nedostatky. Pokud se Vám neozveme, nemusíte mít obavy. Vaše žádost je v každém případě podána a bude zpracována tradičním způsobem. Vydání dokladu o spolehlivosti spočívá v ověření záznamu v Rejstříku trestů a zhodnocení stanoviska Policie České republiky; celý proces potom trvá přibližně 1 měsíc.

Jak dlouho trvá celý proces vyřízení žádosti o spolehlivost?

Činnost Úřadu byla obnovena, ale s ohledem na trvající omezující opatření, která mají vliv nejenom na chod Úřadu, ale zejména potom na chod dalších subjektů, které se na procesu ověření spolehlivosti podílejí (např. Policie ČR), může celý proces dočasně trvat i více než 2 měsíce. Jakmile bude činnost Úřadu a dalších subjektů plně obnovena, bude možné Vaši žádost vyřídit ve lhůtě standardních 40 – 50 dnech.

Vystavené doklady doručujeme s účinností od 14. 5. 2020 způsobem, který si žadatel zvolil ve své žádosti. V případě osobního převzetí dokladu nebo jiných písemností Vás však i nadále prosíme o dodržování zásady individuálního přístupu k recepci. Uvidíte-li uvnitř recepce stát jinou osobu, počkejte prosím před budovou a dodržujte doporučené rozestupy 2 metry.

Ano, více informací naleznete na stránce:

Reakce na nouzový stav

v části “Výjimky vydané pro potřeby zachování provozu po dobu nouzového stavu”.

Provoz

Úřední hodiny jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální zajištění chodu ÚCL zůstává i nadále omezené.

Pro snížení zátěže a zvýšení propustnosti telefonní linky na recepci doporučujeme kontaktovat přímo sekretariáty sekcí, případně sekretariát ředitele ÚCL:

 • Sekretariát ředitele ÚCL – 225 422 080
 • Sekretariát ředitele sekce letové – 225 422 234
 • Sekretariát ředitele sekce  technické – 225 422 709
 • Sekretariát ředitele sekce provozní – 225 422 733

Situace se stále dynamicky vyvíjí a stejně tak na ni průběžně reagují světové a evropské organizace. Níže budeme aktualizovat odkazy na internetové stránky, na kterých jsou informace a postupy publikovány.

EASA:

https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases

WHO:

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/guide-to-hygiene-and-sanitation-in-aviation.-third-edition.-module-1-water.-module-2-cleaning-and-disinfection-of-facilities

Ano. ÚCL na základě bezpečnostní instrukce EASA (No SD 2020-01) vydal ke dni 18. 3. 2020 příkaz CAA-SL-01/2020 – Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19.

CAA-SL-01/2020 – Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19.

V souvislosti s uveřejněním Příkazu CAA-SL-01/2020 (Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19) zajistila sekce letová Úřadu pro civilní letectví ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy doporučený postup pro provádění dezinfekce letadla – průběžné (preventivní) a i závěrečná ohniskové (pro případ potvrzení přítomnosti nakažených osob). Odkazy na postupy viz níže.

Dezinfekce letadel – průběžná dezinfekce (preventivní opatření)

Dezinfekce letadel – závěrečná ohnisková dezinfekce

Obecný návod na postupy pro provádění dezinfekce publikovala na svých stránkách také EASA:

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Interim-guidance-on-Aircraft-Cleaning-and-Disinfection.pdf

Ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností pilotů a letových vlastností bezpilotních letadel

Pro omezený kontakt s klientelou Úřadu byly minimálně do 28. března 2020 (ale termín bude pravděpodobně prodloužen) zrušeny dohodnuté termíny ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností pilotů a letových vlastností bezpilotních letadel. Žadatelé jsou průběžně kontaktováni a na tuto skutečnost upozorňováni. Jakmile to situace umožní, budou žadatelé znovu kontaktováni k dohodnutí náhradních termínů.

Povolování provozu bezpilotních letadel nad rámec standardních provozních omezení (udělování výjimek)

Žádosti o provoz bezpilotních letadel nad rámec standardních provozních omezení (tzv. HOP) se i nadále vyřizují dle okamžitých kapacitních možností Úřadu. Upozorňujeme, že žádosti je třeba i s ohledem na nouzový stav zasílat skutečně s dostatečným předstihem tak, aby termín realizace záměru nebyl ohrožen. Přes naši veškerou snahu může být vyřízení v řádu i pouhých jednotek dnů, jak bylo u této agendy doposud naší snahou zajistit, za současného stavu prodlouženo až k využití správních lhůt. Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

Na webových stránkách EASA :

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-management-crew-members

je publikován dokument, který poskytuje leteckým provozovatelům návod, jak chránit členy posádek a minimalizovat možnosti přenosu nákazy CoViD-19. Tento dokument není mandatorním a je vydán jako návod a doplnění postupů požadovaných z úrovně národních autorit ochrany zdraví. Uvedené postupy by neměly být chápány jako jediný možný způsob ochrany posádek. Skutečně používané postupy je nejen možné, ale i vhodné adaptovat na konkrétní situaci, pro konkrétního provozovatele a na konkrétní typ letadla.  

Veřejnost

Žádosti o ověřování spolehlivosti jsou s účinností od 20. 4. 2020 přijímány standardním způsobem na recepci, dále také poštou, nebo prostřednictvím datových schránek. Žadatelé, kteří jsou státními občany České republiky, mohou i nadále využít možnosti vhodit svoji žádost do schránky před budovou (vpravo od hlavních dveří).

Úřední hodiny jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/

Úřad pro civilní letectví nebude po leteckých dopravcích vymáhat náhradu škody ve smyslu čl. 7 nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004. Letecký dopravce je povinen uhradit cestujícím pořizovací cenu letenky, Úřad však zastává stanovisko, že letecký dopravce není povinen k náhradě škody z důvodu existence mimořádné okolnosti. Více informací naleznete na stránce Sdělení pro cestující, jejichž plánované lety byly zrušeny v období od 5. 3. 2020 do současnosti.

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální zajištění chodu ÚCL zůstává i nadále omezené.

Pro snížení zátěže a zvýšení propustnosti telefonní linky na recepci doporučujeme kontaktovat přímo sekretariáty sekcí, případně sekretariát ředitele ÚCL:

 • Sekretariát ředitele ÚCL – 225 422 080
 • Sekretariát ředitele sekce letové – 225 422 234
 • Sekretariát ředitele sekce  technické – 225 422 709
 • Sekretariát ředitele sekce provozní – 225 422 733

Po dobu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se zamezením šíření koronaviru COVID-19  jsou v rámci probíhajících výběrových řízení na obsazení volných služebních míst odloženy pohovory se žadateli o přijetí do služebního poměru. O zrušení tohoto opatření bude Úřad pro civilní letectví informovat prostřednictvím svých webových stránek nebo bude žadatele přímo kontaktovat.

V případě, že došlo ke zrušení letu, který měl proběhnout v době vyhlášeného nouzového stavu v České republice, máte nárok na vrácení pořizovací ceny letenky. Zákaznické linky leteckých dopravců jsou momentálně obtížně dostupné a komunikace mezi cestujícími a leteckými dopravci neprobíhá optimálně. Doporučujeme Vám však vyčkat do doby alespoň částečné stabilizace celé situace a poté kontaktovat leteckého dopravce. Váš nárok na vrácení pořizovací ceny letenky je třeba u dopravce uplatnit ve lhůtě 6 měsíců ode dne plánovaného data odletu. Teprve pokud se Vám letecký dopravce neozve nebo pokud Vám neuhradí pořizovací cenu letenky v průběhu 2 měsíců ode dne, kdy jste svůj nárok u dopravce uplatnili, je možné obrátit se na Úřad pro civilní letectví. Nárok na náhradu škody ve smyslu paušalizované částky stanovené čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004 však v důsledku existence mimořádné okolnosti, která ke zrušení letu vedla, cestujícím nevzniká. Zároveň je cestujícím umožněno se v kterékoliv fázi obrátit na věcně a místně příslušný soud.

Přestože se můžete pokusit leteckého dopravce kontaktovat již nyní, doporučujeme Vám vyčkat do doby, než se Vám letecký dopravce ozve. V současné chvíli Vám bohužel dopravce není schopen garantovat, že Vámi zakoupený let skutečně proběhne, proto Vás prosíme o trpělivost při uplatňování jakýchkoliv nároků. Zákaznické linky leteckých dopravců jsou momentálně obtížně dostupné a komunikace mezi cestujícími a leteckými dopravci neprobíhá optimálně. Doporučujeme Vám však vyčkat do doby alespoň částečné stabilizace celé situace a poté kontaktovat leteckého dopravce. Teprve zrušením letu ze strany leteckého dopravce cestujícím vzniká nárok na vrácení pořizovací ceny letenky. Nárok na náhradu škody ve smyslu paušalizované částky stanovené čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004 však v důsledku existence mimořádné okolnosti, která ke zrušení letu vedla, cestujícím nevzniká. Váš nárok na vrácení pořizovací ceny letenky je třeba u dopravce uplatnit ve lhůtě 6 měsíců ode dne plánovaného data odletu. Teprve pokud se Vám letecký dopravce neozve nebo pokud Vám neuhradí pořizovací cenu letenky v průběhu 2 měsíců ode dne, kdy jste svůj nárok u dopravce uplatnili, je možné obrátit se na Úřad pro civilní letectví.

V případě zrušení letu doporučujeme obrátit se nejdříve na provozujícího leteckého dopravce, anebo na pojišťovnu, s níž máte pojištění sjednáno, a to způsobem, který vyplývá z přepravních podmínek leteckého dopravce nebo smlouvy uzavřené s pojišťovnou. Kontaktovat provozujícího leteckého dopravce nebo pojišťovnu lze nejčastěji prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Vašeho smluvního partnera. Pokud Váš let prozatím zrušen nebyl, bude možnost uplatnění Vašeho nároku záležet na smluvních podmínkách sjednaného pojištění, na jejichž základě mohou být pozitivně či negativně vymezeny konkrétní důvody pro poskytnutí plnění. V působnosti Úřadu pro civilní letectví bohužel není poskytovat cestujícím pomoc související s uplatněním storna letenky nad rámec úpravy vyplývající z nařízení (ES) č. 261/2004.

Nařízení (ES) č. 261/2004, na jehož dodržování Úřad pro civilní letectví dohlíží, upravuje práva cestujících na vrácení pořizovací ceny letenky a náhradu škody za zrušení letu pouze v případě zrušení letu samotným leteckým dopravcem. Rozhodne-li se ovšem cestující, a to z jakéhokoliv důvodu, že na let nenastoupí, přestože je let standardně operován, nelze tomuto cestujícímu za daných okolností než doporučit, aby se co nejdříve obrátil přímo na leteckého dopravce nebo prodejce letenky ve věci případného vrácení pořizovací ceny letenky, změny data letu, popř. ve věci jiných změn, umožňuje-li to jeho přepravní smlouva. V působnosti Úřadu pro civilní letectví bohužel není poskytovat cestujícím pomoc související s uplatňováním práv, která nevyplývají výslovně z nařízení (ES) 261/2004.

Budova Úřadu pro civilní letectví je pro veřejnost otevřena ve standardních úředních hodinách ve dnech pondělí – pátek (bližší časy jsou uvedeny na následujícím odkazu:  https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pokud jste státními občany České republiky, svoji žádost můžete rovněž vhodit do schránky nacházející se před budovou Úřadu k tomu určenou (vpravo od hlavních dveří), a to kdykoliv.

Obsah Vaší žádosti bude z hlediska správnosti vyplněných údajů ověřen nejpozději do dvou dnů po vhození Vaší žádosti do schránky. Pokud v podané žádosti shledáme jakékoliv nedostatky, budeme Vás kontaktovat, a to buď telefonicky anebo na uvedenou kontaktní adresu, bude-li se jednat o závažnější nedostatky. Pokud se Vám neozveme, nemusíte mít obavy. Vaše žádost je v každém případě podána a bude zpracována tradičním způsobem. Vydání dokladu o spolehlivosti spočívá v ověření záznamu v Rejstříku trestů a zhodnocení stanoviska Policie České republiky; celý proces potom trvá přibližně 1 měsíc.

Jak dlouho trvá celý proces vyřízení žádosti o spolehlivost?

Činnost Úřadu byla obnovena, ale s ohledem na trvající omezující opatření, která mají vliv nejenom na chod Úřadu, ale zejména potom na chod dalších subjektů, které se na procesu ověření spolehlivosti podílejí (např. Policie ČR), může celý proces dočasně trvat i více než 2 měsíce. Jakmile bude činnost Úřadu a dalších subjektů plně obnovena, bude možné Vaši žádost vyřídit ve lhůtě standardních 40 – 50 dnech.

Vystavené doklady doručujeme s účinností od 14. 5. 2020 způsobem, který si žadatel zvolil ve své žádosti. V případě osobního převzetí dokladu nebo jiných písemností Vás však i nadále prosíme o dodržování zásady individuálního přístupu k recepci. Uvidíte-li uvnitř recepce stát jinou osobu, počkejte prosím před budovou a dodržujte doporučené rozestupy 2 metry.

Všeobecně

Úřední hodiny jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální zajištění chodu ÚCL zůstává i nadále omezené.

Pro snížení zátěže a zvýšení propustnosti telefonní linky na recepci doporučujeme kontaktovat přímo sekretariáty sekcí, případně sekretariát ředitele ÚCL:

 • Sekretariát ředitele ÚCL – 225 422 080
 • Sekretariát ředitele sekce letové – 225 422 234
 • Sekretariát ředitele sekce  technické – 225 422 709
 • Sekretariát ředitele sekce provozní – 225 422 733

Situace se stále dynamicky vyvíjí a stejně tak na ni průběžně reagují světové a evropské organizace. Níže budeme aktualizovat odkazy na internetové stránky, na kterých jsou informace a postupy publikovány.

EASA:

https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases

WHO:

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/guide-to-hygiene-and-sanitation-in-aviation.-third-edition.-module-1-water.-module-2-cleaning-and-disinfection-of-facilities

Po dobu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se zamezením šíření koronaviru COVID-19  jsou v rámci probíhajících výběrových řízení na obsazení volných služebních míst odloženy pohovory se žadateli o přijetí do služebního poměru. O zrušení tohoto opatření bude Úřad pro civilní letectví informovat prostřednictvím svých webových stránek nebo bude žadatele přímo kontaktovat.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu České republiky a přijetí opatření k zamezení šíření viru Covid-19, bude u aktualizačních školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku Úřad přihlížet k opatřením, která jednotliví školitelé a bezpečnostní manažeři přijali. Aktualizační školení musí být provedeno neodkladně po ukončení nouzového stavu. Z výše uvedeného důvodu Úřad doporučuje odklad zmíněných školení na dobu po ukončení nouzového stavu České republiky.“

Vzhledem k prodloužení regulačních opatření v České republice jsou omezení provozu aktuálně plánována do 11. 4. 2020. Úřad pro civilní letectví vyjma výkonu státního dozoru na místě a provádění zkoušek personálu funguje a je připraven odbavovat podání svých klientů. Na vývoj situace budeme dále pružně reagovat.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor