Restrikce spojené s COVID-19

4.3.2021

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech postupovat takto:

  • dovozy
  • platnost ARC
  • platnost oprávnění.

Dovozy

ÚCL informuje veřejnost, že po dobu trvání cestovních restrikcí nemohou pracovníci úřadu vyjíždět na zahraniční služební cesty. Z toho důvodu není možné provádět kontroly letadel při dovozu do ČR ze třetích zemí dle standardních postupů.

Vzhledem ke snaze zajistit i v tomto období možnost dovozu a uvedení do provozu letadla ze třetí země, přistoupil ÚCL v takovýchto případech k vydání Povolení k letu (Permit to Fly) pro přelet letadla ze třetí země do České republiky.

Před vydáním Povolení k letu musí být letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR a musí mít schválený Program údržby.

Doklady letové způsobilosti budou vydány po fyzické prohlídce letadla a po kontrole dokumentace k letadlu po příletu do ČR.

Bližší informace budou žadateli sděleny při podání žádosti o vydání OLZ (Oddělení dopravních letadel, Oddělení malých letadel).

Platnost ARC

Úkonem, na který je možné udělit výjimku, je třetí prodloužení platnosti ARC u letadel řízených CAMO / CAO organizací v případě, že není možné ze strany CAMO / CAO organizace provést úplnou kontrolu letové způsobilosti.

ARC bude možné prodloužit maximálně o 8 měsíců a výjimka bude udělena bez správního poplatku podle položky 55 Zmocnění ke snížení poplatku za změny v dokladech.

Bližší informace budou žadateli sděleny při komunikaci s příslušným oddělením (Oddělení dopravních letadel, Oddělení malých letadel).

Platnost oprávnění

Oprávnění k výrobě, údržbě a k řízení zachování letové způsobilosti v případě, kdy dojde k překročení dvouletého auditního období, kdy z důvodu nouzového stavu nebude možné provést audit organizace ze strany ÚCL, tato oprávnění zůstávají v platnosti na základě administrativního auditu a vystavení Doporučující zprávy pro zachování platnosti oprávnění (interní dokument ÚCL). Celkový audit bude proveden v nejkratší možné době podle aktuální situace nouzového stavu.

Bližší informace budou žadateli sděleny při komunikaci s příslušným oddělením (Oddělení výroby, Oddělení údržby).


Po ukončení cestovních restrikcí ÚCL přestane posuzovat nové žádosti o vydání OLZ, prodloužení platnosti ARC a překročení dvouletého auditního období výše uvedeným postupem a začne vyřizovat agendu standardními postupy.


Poznámka: V případě vydávání prvního povolení k letu (PtF) podle Hlavy P Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 nově vyrobeným letadlům pro jiné účely, než je uvedeno v 21.A.701(a), body 1 a 2 (vývoj a prokazování požadavků předpisů), se výjimka ze základního nařízení neuděluje. ÚCL posoudí požadovanou dokumentaci k letadlu, vč. letových podmínek, bez fyzické kontroly letadla. Po odstranění nedostatků či stanovení dodatečných omezení, ÚCL vydá žadateli PtF s platností jen na 6 měsíců. Za vydání PtF bude účtován poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Kontakty:

FunkceJménoE-mail
Ř/OZL Ing. Jaroslav Seyfried seyfried@caa.cz
V/ML Ing. Pavel Valenta valenta@caa.cz
V/DL Ing. Jan Žaloudek zaloudek@caa.cz
V/ÚDR Ing. Jaromír Lank lank@caa.cz
V/VÝR Ing. Ladislav Tomeček tomecek@caa.cz
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor