fbpx

Reakce na mimořádná opatření

Aktuality

28.5.2020

Aktualizace poradenského materiálu k výjimce vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi

Agentura EASA vydala revizi 2 k poradenskému materiálu (GM), který se týká výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií COVID-19. Aktuální GM naleznete na stránce - Postupy pro udělení / změnu schválení. A pod odkazem níže.

Poradenský materiál EASA

21.5.2020

Uveřejnění COVID-19 Aviation Health Safety protokolu

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila ve spolupráci s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poradenský materiál, který má sloužit jako zdroj osvědčených postupů k zajištění bezpečí a zdraví a minimalizaci rizika přenosu nemoci COVID-19 v letectví.

15.5.2020

Uveřejnění postupu pro udílení výjimek z požadavků na nedávnou praxi

Odbor způsobilosti letadel uveřejňuje postup pro udělení výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií Covid-19.

Uvedený postup naleznete na stránce - Postup pro udělení výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií COVID-19

30.4.2020

Obnovení zkoušek z teoretických znalostí pilotů na ÚCL

ÚCL v souladu s podmínkami vládního uvolňování mimořádných opatřeních  proti šíření nemoci Covid-19 připravuje obnovení zkoušek z teoretických znalostí (dále teoretické zkoušky)  za následujících podmínek:

24.4.2020

Uveřejňujeme Oznámení Ministerstva dopravy

K dnešnímu dni pozbyl platnosti příkaz k provádění letů v rámci provozování letadel a sportovních létajících zařízení vydaný Ministerstvem dopravy dne 7. dubna 2020.

Související Oznámení Ministerstva dopravy o pozbytí platnosti příkazu k provádění letů.

15.4.2020

Výjimka z požadavků na způsobilost pilotů balónů

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) prohlášením ředitele sekce letové uděluje výjimku (dále jen „výjimka“) z požadavků FCL.130.B, FCL.140.B, FCL.060 a), FCL.220.B, FCL.230.B, FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) BFCL.160 a BFCL.215 d) 1) nařízení (EU) č. 2018/395 (Způsobilost pilotů balónů) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota balónů vydaných  Úřadem pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).    

Režim ÚCL

Úřední hodiny Úřadu pro civilní letectví („ÚCL“) určené pro styk s veřejností jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Žádáme Vás, abyste však do budovy vstupovali jednotlivě a dodržovali v prostorách budovy ÚCL rozestupy nejméně 2 metry.

Agenda ověřování spolehlivosti: žádosti o ověření spolehlivosti přijímáme standardně, avšak státní občané České republiky mohou i nadále podávat svoje žádosti také vhozením formuláře do schránky před budovou. Státní občané jiných států se mohou dostavit k podání žádosti standardně, dovnitř však vstupujte jednotlivě a v prostorách před budovou laskavě dodržujte patřičné rozestupy. Veškeré doklady o spolehlivosti budou zasílány způsobem, jaký si žadatel zvolil ve své žádosti.


Užitečné informace od Ministerstva vnitra

Posuzování běhu lhůt ve správních řízeních v době vyhlášeného nouzového stavu

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

Prokazování se doklady totožnosti v době vyhlášeného nouzového stavu

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-prokazovani-totoznosti-obcanskym-prukazem-cestovnim-pasem-a-ridicskym-prukazem.aspx


Výjimky vydané pro potřeby zachování provozu po dobu nouzového stavu

Výjimky COVID-19 – Způsobilost personálu

Ostatní:

30. 3. 2020

Prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle Části-ORO

6. 4. 2020

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti