fbpx

Reakce na mimořádná opatření

Aktuality

23.7.2021

Vydání revize EASA SIB 2020-14R1

Byl vydán EASA SIB 2020-14R1 - Contamination of Air Data Systems During Aircraft Parking and / or Storage due to the COVID-19 Pandemic.

14.7.2021

Restrikce spojené s COVID-19 – aktualizace

Byly aktualizovány informace, které se týkají dovozů letadel do ČR.

17.6.2021

Průzkum EASA v údržbových organizacích

EASA provádí průzkum v údržbových organizacích ohledně dopadů pandemie COVID 19.

Krátký dotazník lze vyplnit po kliknutí na následující odkaz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MESCESurveyJune2021

26.4.2021

Restrikce spojené s COVID-19 - doplnění informací

Byly doplněny informace, které se týkají dovozů letadel, platnosti ARC a platnosti oprávnění.

4.3.2021

Restrikce spojené s COVID-19

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech postupovat takto:

  • dovozy
  • platnost ARC
  • platnost oprávnění.
28.5.2020

Aktualizace poradenského materiálu k výjimce vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi

Agentura EASA vydala revizi 2 k poradenskému materiálu (GM), který se týká výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií COVID-19. Aktuální GM naleznete na stránce - Postupy pro udělení / změnu schválení. A pod odkazem níže.

Poradenský materiál EASA

Režim ÚCL

Úřední hodiny Úřadu pro civilní letectví („ÚCL“) určené pro styk s veřejností jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Žádáme Vás, abyste však do budovy vstupovali jednotlivě a dodržovali v prostorách budovy ÚCL rozestupy nejméně 2 metry.

Agenda ověřování spolehlivosti: žádosti o ověření spolehlivosti přijímáme standardně, avšak státní občané České republiky mohou i nadále podávat svoje žádosti také vhozením formuláře do schránky před budovou. Státní občané jiných států se mohou dostavit k podání žádosti standardně, dovnitř však vstupujte jednotlivě a v prostorách před budovou laskavě dodržujte patřičné rozestupy. Veškeré doklady o spolehlivosti budou zasílány způsobem, jaký si žadatel zvolil ve své žádosti.


Užitečné informace od Ministerstva vnitra

Posuzování běhu lhůt ve správních řízeních v době vyhlášeného nouzového stavu

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

Prokazování se doklady totožnosti v době vyhlášeného nouzového stavu

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-prokazovani-totoznosti-obcanskym-prukazem-cestovnim-pasem-a-ridicskym-prukazem.aspx


Výjimky vydané pro potřeby zachování provozu po dobu nouzového stavu

Výjimky COVID-19 – Způsobilost personálu

Ostatní:

30. 3. 2020

Prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle Části-ORO

6. 4. 2020

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti