Poradní oběžníky

Poradní oběžníky k leteckému předpisu L8/A a ostatní


PO/ST-L8/A 4.6 Používání Formuláře 1 ÚCL

PO/TI - 20 - 1 Příručka pro individuální stavbu letadla

PO/ST - 20 - 5 Požadavky na vlečný letoun a vlečné zařízení

PO/ST - 20 - 6 Přijatelné způsoby průkazu & Poradní materiály pro schvalování změn typových návrhů podle národního předpisu letové způsobilosti L8/A, Hlava 3

PO/ST - 20 - 7B Přijatelné způsoby pro osvědčování vybavení

PO/ST -21A.139(a)-A Metodické pokyny pro dozor nad dodavateli držitelů schválení výroby vydaného ÚCL dle části 21 (Hlava G nebo F)

PO/ST - Část 145.A.70-15 Směrnice pro stanice traťové údržby zřízené dle Části 145

PO/TI-L8/A-1-A Způsob prokazování jednotlivých požadavků předpisové základny

PO/TI-L8/A.2.2.5.A Příloha k typovému osvědčení

PO/TI - L8/A.2.7.4.A Vydání Osvědčení letové způsobilosti pro letadla netransferovaná do EASA.

PO/TI - L8/A.2.7.6.A Způsobilost individuálně postaveného letadla a jeho součástí.

PO/TI - L8/A.2.7.6.a).A Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) pro kategorii Experimentální

PO/TI - L8/A.2.7.8.1.A Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) - Povolení k letu, pro lety prováděné za účelem obnovení platnosti OLZ, zaniklé dle předpisu L8/A bod 2.7.12

PO/TI - L8/A.2.7.9.A Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla uvedeného v Příloze II nařízení (ES) č. 216/2008 zapsaného v LR ČR

PO/TI - L8/A.2.7.12. Obnovení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ, ZOLZ), letadla zapsaného v LR ČR

PO/TI - L8/A.2.7.19. Vydávání Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) nebo Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) letadlu, které bylo vypsáno z Leteckého rejstříku ČR a nebylo po tomto výmazu zapsáno do Leteckého rejstříku žádného dalšího státu.

PO/ST - L8/A.4.11.A Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti

PO/TI - L8/A.5.2 Označování letadel se Zvláštním osvědčením letové způsobilosti v kategorii "Experimentální," "Pro zvláštní účely," a "Pro omezené použití"


PO/ST-L6/II Dodatek N bod 1.2 a 2.2, L6/III Dodatek N bod 1.2 a 2.2


PO/ST - Part M - M.A.306 Systém technického deníku letadla (TLB)


PO - SL - 60 - 1 - Získání pilotních teoretických znalostí k provádění vybraných nouzových postupů při letu horkovzdušným balónem


PO-SL – Tvorba a vedení palubního deníku

Výběr jazyka česky english