Oddělení údržby

Ing. Jaromír Lank

vedoucí oddělení údržby

životopis


Oddělení údržby vykonává státní správu a státní dozor nad organizacemi provádějícími údržbu letadel, motorů, vrtulí letadlových částí a zařízení a to v následujících činnostech:

 • posuzuje, zda organizace má vytvořeny technicko-organizační předpoklady a systémy zaručující rovnoměrnou jakost výsledků její činnosti, na úrovni požadavků předpisů platných v civilním letectví ČR a EU;
 • zajišťuje celý proces opravňování k údržbě dle přílohy část 145 a přílohy část M, hlava F nařízení (EU) 1321/2014;
 • nebo dle národních postupů, tj. přijetí žádosti, posouzení, konzultační činnost k dosažení přijatelné formy žádosti včetně povinných příloh, audit v organizaci žadatele včetně hodnocení jeho dodavatelů, stanovení nápravných opatření, vydání, prodloužení, obnovení nebo změna oprávnění;
 • zajišťuje celý proces opravňování k řízení zachování letové způsobilosti dle přílohy část M, hlava G nařízení (EU) 1321/2014, tj. přijetí žádosti, posouzení, konzultační činnost k dosažení přijatelné formy žádosti včetně povinných příloh, audit v organizaci žadatele, stanovení nápravných opatření, vydání, obnovení nebo změna oprávnění;
 • omezuje rozsah oprávnění a provádí v nich příslušné změny v rámci posuzované činnosti žadatele;
 • řeší s držiteli oprávnění závažné nedostatky až do stupně pozastavení platnosti nebo odebrání oprávnění;
 • namátkově kontroluje držitele oprávnění v plnění oblastí výkladu organizace včetně provádění inspekcí systému kvality důležitých subdodavatelů držitelů oprávnění;
 • vykonává trvalý státní dozor nad ÚCL schválenými organizacemi údržby (držiteli oprávnění) v ČR;
 • připravuje návrhy interních směrnic ÚCL, podle kterých jsou vydávána oprávnění a pověření;
 • spolupracuje s útvary ÚCL při vydávání a změnách předpisů, vyhlášek a směrnic;
 • spolupracuje s útvary ÚCL v rozsahu své působnosti při realizaci bezpečnostních opatření vzniklých z vyšetřování leteckých nehod a incidentů;
 • posuzuje a připomínkuje návrhy pro vydání osvědčení leteckého dopravce;
 • zpracovává nebo se vyjadřuje k návrhům předpisů, směrnic a postupů a jejich změn včetně jednotlivých nařízení EU;
 • zúčastňuje se mezinárodních jednání a činností v rámci EASA;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru;
 • plní činnosti vyplývající z dohod BASA.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost