Oddělení letecký rejstřík

Bc. Jana Doušová

vedoucí oddělení letecký rejstřík

životopis


V čele oddělení stojí vedoucí oddělení. OLR je odpovědné za vedení:

 • rejstříku civilních letadel s výjimkou sportovních létajících zařízení;
 • evidence leteckého personálu, kterému Úřad vydal průkazy způsobilosti;
 • správu letadlových adres civilních letadel.

OLR v rámci těchto působností plní zejména následující úkoly:

 • posuzuje splnění příslušných požadavků žádostí pro zápis letadel do leteckého rejstříku;
 • zapisuje letadla do leteckého rejstříku, přiděluje jim poznávací značky, předběžné poznávací značky a archivuje příslušnou dokumentaci;
 • vydává Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku;
 • vydává palubní deníky, letadlové knihy, deníky kluzáků/balonů;
 • provádí změny zapisovaných údajů v leteckém rejstříku;
 • provádí příslušné změny v dokladech letadel na základě vydaných rozhodnutí, kontroluje jejich správnost a úplnost;
 • provádí výmaz letadel z leteckého rejstříku;
 • vydává Osvědčení o výmazu letadla z leteckého rejstříku;
 • zapisuje a vymazává zástavní práva na letadla a náhradní díly;
 • rozhoduje o přidělení nebo odejmutí letadlové adresy letadlům, sportovním létajícím zařízením a kódovaným zařízením;
 • provádí správní řízení, předkládá řediteli odboru návrhy rozhodnutí ve správním řízení s výjimkou těch, která z pokynu ředitele odboru vydává samostatně;
 • kontroluje a eviduje doklady, jimiž provozovatelé civilních letadel prokazují uzavřené zákonné pojištění;
 • vydává průkazy způsobilosti pilotů, techniků údržby letadel, řídících letového provozu, dispečerů služeb AFIS a palubních inženýrů, s výjimkou nově vydaných průkazů způsobilosti a nově získaných kvalifikací, které se do těchto průkazů zapisují, archivuje příslušnou dokumentaci a vede příslušnou evidenci;
 • vydává průkazy parašutisty a průkazy odborné způsobilosti pro práci s padákovou technikou;
 • prodlužuje nebo obnovuje platnost vydaných průkazů způsobilosti a v nich zapsaných kvalifikací, včetně zápisu jazykových doložek, archivuje příslušnou dokumentaci a vede příslušnou evidenci;
 • převádí průkazy způsobilosti, které byly vydány jinými členskými státy EASA;
 • uchovává průkazy zadržené na základě správního řízení, které vedl odbor;
 • pořizuje výpisy z leteckého rejstříku a z evidence leteckého personálu, včetně potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není;
 • poskytuje součinnost orgánům veřejné moci ve věcech leteckého rejstříku a evidence leteckého personálu;
 • kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
 • vede korespondenci týkající se vlastního oddělení;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost