Odbor služeb veřejnosti

Odbor služeb veřejnosti v rámci své působnosti plní následující úkoly:

  •  vede rejstřík civilních letadel s výjimkou sportovních létajících zařízení; evidenci leteckého personálu, kterému Úřad vydal průkazy způsobilosti a je zodpovědný za správu letadlových adres civilních letadel;
  • organizuje nebo provádí teoretické zkoušky pilotů dle platné legislativy;
  • vydává veškeré prvotní průkazy způsobilosti pilotů letadel, vrtulníků, balónů, kluzáků, techniků, dispečerů a řídících letového provozu;
  • vydává uznání platnosti zahraničních průkazů způsobilosti pilotů a techniků údržby letadel a vydává převody zahraničních průkazů ze třetích zemí (mimo EASA) na průkazy české;
  • vydává osvědčení člena letové posádky, posuzuje plnění požadavků na vydání těchto osvědčení a vede jejich evidenci;
  • provádí veškerou administrativní činnost spojenou s agendou ověřování spolehlivosti podle § 85e a násl. zákona o civilním letectví.

Odboru jsou podřízeny následující organizační útvary:

  • oddělení letecký rejstřík;
  • ověřování spolehlivosti;
  • oddělení zkoušek.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost