Oddělení inspektorů pilotů

Ing. Vladimír Soldán, PhD.

vedoucí oddělení inspektorů pilotů

životopis


Oddělení inspektorů pilotů spolupracuje při své činnosti zejména s oddělením inspekce letového provozu odboru obchodní letecké dopravy. V rámci působnosti OOLD/SL plní následující úkoly:

 • řediteli odboru navrhují udělení předchozích a specifických schválení žadatelům / provozovatelům obchodní letecké dopravy v souladu s Přílohou III (Part ORO), Přílohou IV (Part CAT) a Přílohou V (Part SPA) k nařízení (EU) 965/2012;
 • provádí posouzení žádosti organizací pro obchodní leteckou dopravu v souladu s Přílohou II (Part ARO) a navrhuje vydání AOC pro obchodní leteckou dopravu;
 • provádí posuzování návrhů změn AOC a PS k AOC a dalších změn u provozovatelů obchodní letecké dopravy, včetně vyhodnocení, jak provozovatel provedl identifikaci nebezpečí, vyhodnocení a zmírnění rizik, spojených se změnami;
 • vykonávají průběžný dozor provozovatelů obchodní letecké dopravy v souladu s Přílohou II (Part ARO) formou auditů, inspekcí, kontrol na provozních základnách (hlavních, dalších, zahraničních) a formou rozhovorů se zaměstnanci;
 • provádí počáteční vyhodnocování provozních příruček pro provoz obchodní letecké dopravy a vyhodnocování jejich změn v souladu s nařízením (EU) 965/2012;
 • provádí odborné posouzení žádostí o schválení seznamu minimálního vybavení (MEL) a jeho změn, postupu pro prodloužení lhůty oprav a postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL;
 • podílí se na provádění průběžného vyhodnocování účinnosti systémů řízení bezpečnosti provozovatelů obchodní letecké dopravy v oblasti reaktivní i proaktivní;
 • posuzují účinnost přijatých nápravných opatření ke zjištěným nálezům vlastní kontrolní činností provozovatelů, v rámci dozoru ÚCL a v rámci SAFA/SACA kontrol;
 • zpracovávají postupy pro žadatele / držitele AOC pro získání / změnu předchozích a specifických schválení formou směrnic;
 • zpracovávají vnitřní postupy pro výkon a dokumentaci dozoru držitelů AOC;   
 • zpracovávají podklady pro roční a měsíční plány dozoru, vyhodnocení délky plánovacího cyklu u jednotlivých provozovatelů obchodní letecké dopravy v závislosti na bezpečnostní výkonnosti provozovatele;
 • organizují standardizační kurzy a udržovací semináře pro prvotní vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení examinátora TRE a SFE;
 • provádí hodnocení odborné způsobilosti pro prvotní vydání, prodloužení platnosti; obnovu nebo rozšíření osvědčení examinátora TRE a SFE;
 • vykonávají dozor nad výkonem práv examinátorů TRE a SFE;
 • vykonávají dozor nad výkonem práv instruktorů TRI a SFI;
 • provádí hodnocení odborné způsobilosti inspektorů palubních průvodčí;
 • vykonávají dozor v oblasti činností palubního personálu;
 • zpracovávají připomínky a stanoviska k návrhům leteckých předpisů a zákonů;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost