Oddělení inspekcí na odbavovací ploše

Ing. Milan Svoboda

vedoucí oddělení inspekcí na odbavovací ploše

životopis