Provoz

Jsou k dispozici opatření pro letecké provozovatele na ochranu posádek a minimalizaci možnosti přenosu nákazy CoViD-19?

Na webových stránkách EASA : https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-management-crew-members je publikován dokument, který poskytuje leteckým provozovatelům návod, jak chránit členy posádek a minimalizovat možnosti přenosu nákazy CoViD-19. Tento dokument není mandatorním a je vydán jako návod a doplnění postupů požadovaných z úrovně národních autorit ochrany zdraví. Uvedené postupy by neměly být chápány jako jediný možný způsob ochrany posádek. […]

Dotýká se nouzový stav agend bezpilotních letadel?

Ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností pilotů a letových vlastností bezpilotních letadel Pro omezený kontakt s klientelou Úřadu byly minimálně do 28. března 2020 (ale termín bude pravděpodobně prodloužen) zrušeny dohodnuté termíny ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností pilotů a letových vlastností bezpilotních letadel. Žadatelé jsou průběžně kontaktováni a na tuto skutečnost upozorňováni. Jakmile to situace […]

Jaký je doporučený postup pro provádění dezinfekce letadla?

V souvislosti s uveřejněním Příkazu CAA-SL-01/2020 (Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19) zajistila sekce letová Úřadu pro civilní letectví ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy doporučený postup pro provádění dezinfekce letadla – průběžné (preventivní) a i závěrečná ohniskové (pro […]

Jsou vůči provozovatelům obchodní letecké dopravy přijata nějaká zvláštní opatření?

Ano. ÚCL na základě bezpečnostní instrukce EASA (No SD 2020-01) vydal ke dni 18. 3. 2020 příkaz CAA-SL-01/2020 – Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19. CAA-SL-01/2020 – Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní […]

Můžu někde sehnat informace o harmonizovaných pravidlech a postupech, která by se měla v letectví používat v Evropě nebo ve světě?

Situace se stále dynamicky vyvíjí a stejně tak na ni průběžně reagují světové a evropské organizace. Níže budeme aktualizovat odkazy na internetové stránky, na kterých jsou informace a postupy publikovány. EASA: https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19 https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases WHO: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/guide-to-hygiene-and-sanitation-in-aviation.-third-edition.-module-1-water.-module-2-cleaning-and-disinfection-of-facilities

Mohu kdykoli navštívit ÚCL?

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální […]

Jaké jsou úřední hodiny ÚCL během nouzového stavu?

Úřední hodiny jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/