fbpx

Jsou k dispozici opatření pro letecké provozovatele na ochranu posádek a minimalizaci možnosti přenosu nákazy CoViD-19?

Na webových stránkách EASA :

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-management-crew-members

je publikován dokument, který poskytuje leteckým provozovatelům návod, jak chránit členy posádek a minimalizovat možnosti přenosu nákazy CoViD-19. Tento dokument není mandatorním a je vydán jako návod a doplnění postupů požadovaných z úrovně národních autorit ochrany zdraví. Uvedené postupy by neměly být chápány jako jediný možný způsob ochrany posádek. Skutečně používané postupy je nejen možné, ale i vhodné adaptovat na konkrétní situaci, pro konkrétního provozovatele a na konkrétní typ letadla.