Požadavky v „otevřené“ kategorii

Jaké jsou požadavky v jednotlivých podkategoriích „otevřené“ kategorie?

V závislosti na štítku s označením třídy dronu nebo hmotnosti (v případě soukromě zhotovených dronů) mohou být drony provozovány v různých podmínkách, jak je popsáno níže: Drony nesoucí označení třídy C0 nebo soukromě zhotovené a vážící do 250 g mohou létat v podkategorii A1, což prakticky znamená téměř kdekoli, s výjimkou letů nad shromážděními osob nebo prostorů, které byly státem zakázány […]