Jaké jsou požadavky v jednotlivých podkategoriích „otevřené“ kategorie?

V závislosti na štítku s označením třídy dronu nebo hmotnosti (v případě soukromě zhotovených dronů) mohou být drony provozovány v různých podmínkách, jak je popsáno níže:

Drony nesoucí označení třídy C0 nebo soukromě zhotovené a vážící do 250 g mohou létat v podkategorii A1, což prakticky znamená téměř kdekoli, s výjimkou letů nad shromážděními osob nebo prostorů, které byly státem zakázány zavedením omezení letů dronů (informujte se na webových stránkách příslušného národního leteckého úřadu. Viz https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového provozu, s.p., https://dronview.rlp.cz/.

Drony nesoucí štítek s označením třídy C1 lze rovněž provozovat v podkategorii A1, avšak s tím rozdílem, že musíte minimalizovat lety nad nezapojenými osobami.

Drony nesoucí štítek s označením třídy C2 lze provozovat v podkategorii A2, což znamená v urbanistickém prostředí, nicméně musíte dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezapojených osob. Pravidlo je, že tato minimální vzdálenost by měla být rovna výšce, ve které dron právě letí (např. pokud letíte ve výšce 30 m, ujistěte se, že nejbližší nezapojená osoba je nejméně 30 m od místa, kde by dron v případě události svisle spadl). Tato vzdálenost nesmí být menší než 30 m (ve zvláštních případech pak až 5 m). Navíc můžete také létat za podmínek stanovených pro podkategorii A3. A na závěr se musíte vyhnout letům v prostorech, které byly státem zakázány zavedením omezení letů dronů.

(Informujte se na webových stránkách příslušného národního leteckého úřadu. Viz https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového provozu, s.p., https://dronview.rlp.cz/.

Drony nesoucí štítek s označením třídy C3 nebo C4, nebo soukromě zhotovené a vážící do 25 kg je možné provozovat v podkategorii A3. To znamená, že nemohou být nikdy provozovány v urbanistickém prostředí, že musíte udržovat dron nejméně 150 m od rezidenčních, komerčních nebo průmyslových prostorů a létat pouze v oblastech, kde se nenachází žádné nezapojené osoby v okruhu, v němž může být dron provozován. V každém případě se musíte vyhnout letům v prostorech, které byly státem zakázány zavedením omezení letů dronů (informujte se na webových stránkách příslušného národního leteckého úřadu. Viz https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového provozu, s.p., https://dronview.rlp.cz/..

Pro kompletní představu ohledně požadavků a omezení použitelných pro různé třídy dronů a prováděných druhů provozů viz tabulka níže:

*    Minimální věk může být určitým státem snížen na 12. V tom případě bude tato nová mez platit pouze v tomto státě. Snížení věku se netýká České republiky. Jistou výjimkou může být provoz v rámci klubu/sdružení leteckých modelářů dle zavedených postupů, v budoucnu pak podle příslušného oprávnění k provozu, vydaného Úřadem pro civilní letectví.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní