Mám v úmyslu poskytovat služby (komerční a jiné) s dronem (drony) ve „specifické“ kategorii

Co se stane s oprávněním uděleným národním leteckým úřadem před 31. prosincem 2020?

Jakákoli národní schválení, osvědčení, oprávnění, prohlášení vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022. Nové žádosti o […]

Budu potřebovat, aby každý další členský stát EASA ověřoval platnost mého oprávnění k provozu?

Počínaje datem 31. prosince 2020 bude jakékoli oprávnění vydané jedním členským státem platné v ostatních členských státech EASA. Provozovatel dronu je povinen získat oprávnění k provozu od národního leteckého úřadu státu zápisu do rejstříku (registrace), případně předložit národnímu leteckému úřadu prohlášení (pokud má v úmyslu provádět provoz podle standardního scénáře). U provozu, na který se vztahuje […]