Budu potřebovat, aby každý další členský stát EASA ověřoval platnost mého oprávnění k provozu?

Počínaje datem 31. prosince 2020 bude jakékoli oprávnění vydané jedním členským státem platné v ostatních členských státech EASA. Provozovatel dronu je povinen získat oprávnění k provozu od národního leteckého úřadu státu zápisu do rejstříku (registrace), případně předložit národnímu leteckému úřadu prohlášení (pokud má v úmyslu provádět provoz podle standardního scénáře).

U provozu, na který se vztahuje standardní scénář (STS), musí provozovatel dronu zaslat národnímu leteckému úřadu státu, kde má v úmyslu provádět provoz, kopii prohlášení a kopii potvrzení o přijetí a úplnosti, které obdržel od národního leteckého úřadu státu zápisu do rejstříku (registrace). Poté může provozovatel dronu zahájit provoz v souladu s požadavky standardního scénáře a s ověřením zeměpisné zóny publikované národním leteckým úřadem, kde je provoz prováděn. Standardní scénáře jsou založeny na použití dronů označených štítkem s označením příslušné třídy (C5 nebo C6).

U provozů, na které se nevztahuje standardní scénář ve „specifické“ kategorii, musí provozovatel dronu zajistit, aby zmírňující opatření předložená v jeho původním posouzení rizik byla vhodná pro nové prostředí, ve kterém plánuje provoz, nebo je nezbytné je aktualizovat.

Poté musí provozovatel dronu předat národnímu leteckému úřadu členského státu zamýšleného provozu žádost, která musí obsahovat:

  1. kopii oprávnění k provozu uděleného národním leteckým úřadem členského státu zápisu do rejstříku (registrace); spolu s
  2. místem (místy) zamýšleného provozu, včetně aktualizovaných zmírňujících opatření.

Poté, co národní letecký úřad státu zamýšleného provozu obdrží žádost, přezkoumá navrhované aktualizované zmírňující opatření. Potvrdí provozovateli dronu, že žádost je dostačující. Jakmile provozovatel obdrží potvrzení, může zahájit zamýšlenou činnost. Pokud bylo provozovateli dronu uděleno národním leteckým úřadem státu zápisu do rejstříku (registrace) osvědčení LUC (osvědčení provozovatele lehkých UAS) s právy ke schvalování jeho vlastního provozu, musí poskytnout národnímu leteckému úřadu státu zamýšleného provozu:

  • kopii podmínek oprávnění LUC a
  • místo nebo místa zamýšleného provozu.

Regulatory reference: article 13 of EU regulation 2019/947.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní