Správa žádosti a interakce s ÚCL

Po odeslání žádosti žádost uvidíte ve stavu Podaná. Žádost můžete kopírovat do nové žádosti (pro případy obdobných provozů, případně opakovaných provozních záměrů) či vzít zpět. Žádost po podání není možné upravovat, jelikož v daný okamžik s ní již může pracovat zaměstnanec ÚCL. Prvním krokem ze strany ÚCL bude přidělení konkrétnímu pracovníkovi k vyřízení žádosti.

Po přidělení žádosti se stav žádosti změní na Probíhá zpracování. Po rozkliknutí žádosti uvidíte, komu byla daná žádost přidělena, včetně kontaktních údajů daného pracovníka.

Pracovník v této fázi vytvoří spis a žádost vyhodnotí. Žádost může rovnou schválit, zamítnout či Vás kontaktovat a navrhnout úpravy. Často totiž úspěšnému vydání Oprávnění brání pouze detaily. V takovém případě se stav žádosti změní na Návrh úprav.

V případě, že Vám ÚCL navrhlo úpravy, tyto úpravy se mohou týkat několika aspektů žádosti. Pracovník Vás však bude kontaktovat, tudíž by pro vás tyto úpravy neměly být překvapením. I přesto však budete na místo, kde byly úpravy provedeny upozorněni oranžovým vykřičníkem. Ve vzorovém případě došlo v rámci úpravy k ořezu jedné z oblastí provozu tak, aby nezasahovala do ochranného pásma dráhy.

Po rozkliknutí sekce Návrh ÚCL a příslušné lokality provozu si můžete navrhovanou úpravu prohlédnout. Vaše původní oblast provozu bude vždy zelená, navrhovaná úprava modrá.

V případě, že s návrhem nesouhlasíte, kontaktujte zpracovatele žádosti. Ten má možnost navrhnout nové úpravy, případně bude ve správním řízení automaticky pokračováno klasicky, tj. bez dalšího využití modulu SPECIFIC. V případě, že nebudete na úpravy reagovat, bude správní řízení přerušeno (usnesením dle Správního řádu). Další způsoby řešení jsou různé a záleží na individuální domluvě a konkrétním vývoji.

V případě, že s navrhovanou úpravou souhlasíte, návrh přijměte přes znak tří teček v pravé horní straně rozhraní.

Po přijetí návrhu bude stav žádosti změněn na Schválení návrhu úprav a následně Ke schválení. V tomto kroku vydání povolení již nic nebrání.

Posledním stavem je Schváleno. V takovém případě můžete očekávat brzké doručení Oprávnění k provozu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní