fbpx

Základní informace k miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy

Miniweb https://dron.caa.cz/ je provozován Úřadem pro civilní letectví.

Miniweb Úřadu pro civilní letectví slouží jako speciální nástroj pro:

  • online přezkoušení teoretických znalostí pilotů bezpilotních letadel;
  • online registraci provozovatelů a pilotů bezpilotních letadel

podle regulačního rámce EU pro bezpilotní systémy.

Datem zavedení regulačního rámce EU pro bezpilotní systémy je 31. 12. 2020. Registraci provozovatele i pilota bude možné s dostatečným předstihem provést i před tímto datem; upozorňujeme však, že platnost osvědčení vystavovaných systémem registrace Úřadu pro civilní letectví začíná datem 31. 12. 2020. Do tohoto data je třeba mít k provozu bezpilotních letadel platná národní povolení dle platného národního regulačního rámce, tj. Povolení k létání letadla bez pilota na palubě vydávané rovněž Úřadem pro civilní letectví.

Online výcvik, přezkoušení pilotů, registrace pilotů a provozovatelů, přidělení registračního čísla a vydání dokladu o absolvování online výcviku se nepojí s žádným správním ani jiným poplatkem, jsou poskytovány zdarma.

Pro zobrazení stránek registračního systému doporučujeme využít např. prohlížeč Edge, Chrome nebo Firefox.

Z důvodu využívání e-mailové komunikace doporučujeme v případě nedoručení zpráv ze strany Úřadu pro civilní letectví kontrolovat složky nevyžádané pošty.

Miniweb ÚCL pro bezpilotní systémy je počínaje datem 4. 12. 2020 12:00 v testovacím provozu. V případě, že Vaše registrace proběhne úspěšně a byl Vám doručen doklad o registraci provozovatele, případně doklad o absolvování výcviku, můžete Vaši registraci považovat za platnou.

Případné chyby technického charakteru, ke kterým teoreticky dojde během 5. a 6. prosince, budou řešeny v nejbližších pracovních dnech.

Pokud Váš proces registrace provozovatele nebo pilota i po úspěšném absolvování testu teoretických znalostí neproběhne v pořádku, není Vám doručen doklad o registraci provozovatele nebo absolvování výcviku, údaje uvedené v dokladech jsou nesprávné nebo se při registraci setkáte s jinými problémy, kontaktujte prosím Úřad pro civilní letectví e-mailem na adrese podatelna@caa.cz s uvedením Vašich kontaktních informací a popisem problému.

Pozn.: Za provozovatele do 18 let jedná ve správních řízeních jeho zákonný zástupce.