Personál

23. 6. 2022

Informace ke správním řízením ve věci průkazů způsobilosti leteckého personálu

ÚCL oznamuje, že ve dnech 27.06.2022 (pondělí) až 01.07.2022 (pátek) nebude z kapacitních důvodů vydávat nové průkazy způsobilosti leteckého personálu ani kvalifikace do nich zapisované na počkání, ale ve lhůtě do několika pracovních dnů.

21. 6. 2022

Příručky examinátora

ÚCL tímto oznamuje, že byly aktualizovány příručky examinátora pro letouny MPA, letouny SPA, vrtulníky a kluzáky. V kapitole 5 těchto příruček byla stanovena povinnost předem na ÚCL hlásit plánované zkoušky dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti IFR na SPA / hodnocení odborné způsobilosti.

14. 6. 2022

Ověření spolehlivosti – výpisy z ukrajinského rejstříku trestů

Vzhledem ke skutečnosti, že Ukrajinské velvyslanectví v ČR poskytuje výpisy z ukrajinských rejstříků trestů (https://czechia.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/dovidka-pro-ne-prityagnennya-do-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-nesudimist), Úřad s účinností od 15. 6. 2022 přestává akceptovat čestná prohlášení o bezúhonnosti nahrazující výpisy z ukrajinských rejstříků trestů.

4. 5. 2022

Informace o projektu EAMR

EASA zřídila Evropský letecko-lékařský archiv (European Aviation Medical Repository = EAMR).  Od 01.01.2022 mají všichni letečtí lékaři povinnost zadávat údaje o lékařských prohlídkách profesionálních pilotů (1. třída zdravotní způsobilosti) do EAMR. Každý pilot absolvující takové vyšetření musí leteckému lékaři sdělit svou mailovou adresu.

23. 3. 2022

Aktualizace Zkušebního řádu

Byl aktualizován Zkušební řád ÚCL pro zkoušky z teoretických znalostí s platností od 23.03.2022. Významné změny: Pro zkoušky profesionálních pilotů a přístrojových kvalifikací je používána databáze otázek ECQB 2022. Rozvržení a počet otázek v testech pro jednotlivé předměty a čas na testy z jednotlivých předmětů odpovídají požadavkům AMC&GM k Part-ARA – vydání 1, změna 10. Certifikát vydaný ATO s doporučením ke […]

26. 1. 2022

Standardizační školení pro stávající examinátory a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů.

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) oznamuje konání standardizačního školení pro stávající a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů, které bude probíhat dne 19.3.2022 ve spolupráci s firmou Balónový zámek, která sdělí přesné místo a čas školení. Pro stávající examinátory je toto školení povinné. Noví zájemci budou postupovat v souladu s Postupem CAA – ZLP […]

28. 11. 2021

Změna postupů pro způsobilost pilotů kluzáků a balónů

ÚCL vydal změnu č. 6 postupu CAA-ZLP-161 Způsobilost pilotů kluzáků a změnu č. 4 postupu CAA-ZLP-162 Způsobilost pilotů balónů. Změny upřesňují, že příslušné průkazy pilota opravňují držitele působit jako pilot převedených kluzáků a balónů zapsaných do leteckého rejstříku všech členských států EASA nebo jako pilot anexovaných kluzáků a balónů zapsaných do leteckého rejstříku ČR vedeného […]

24. 11. 2021

Úprava hygienických opatření při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL

ÚCL po pondělním zasedání Krizového štábu ÚCL, který upřesnil pravidla pro vstup do budovy ÚCL v reakci na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, a po vyhodnocení připomínek leteckých škol k výkladu tohoto mimořádného opatření přistoupil k úpravě Zkušebního řádu a budou akceptováni klienti i s PCR a Antigenními testy – více viz bod 8 Zkušebního řádu. Za […]

19. 11. 2021

Nový formulář žádosti o ověření spolehlivosti

Žádost o ověření spolehlivosti lze nově podat prostřednictvím formuláře využívajícího Identitu občana. U tohoto typu žádosti dochází k doručení žádosti Úřadu automaticky po vyplnění žádosti a potvrzení odeslání. Pokud žádost obsahuje přílohy nebo je vyplněna prostřednictvím standardního elektronického formuláře, je nutné přílohy, resp. vlastnoručně podepsanou žádost doručit Úřadu osobně nebo poštou, v této věci tedy k žádné změně […]

19. 11. 2021

Změna hygienických požadavků na vstup do učebny pro uchazeče při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL

Od pondělí 22.11.2021 se mění hygienické požadavky na vstup do učebny pro uchazeče při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL, viz Zkušební řád,  kapitola 8 Hygienická opatření.

Další stránka »