fbpx

Letadlová technika

18.5.2020

Aktualizace Oprávnění Část M – Hlava G

Byl aktualizován seznam firem oprávněných k řízení zachování letové způsobilosti – Část M – Hlava G.  Více podrobností naleznete na stránce Opravňování – pověřování organizací a osob.

18. 5. 2020

Aktualizace Oprávnění Část 145

Byl aktualizován seznam firem oprávněných k údržbě podle Části 145.  Více podrobností naleznete na stránce Opravňování – pověřování organizací a osob.

23. 4. 2020

Stanovisko ÚCL k možnosti udělení výjimky pro posunutí začátku platnosti změn Nařízení Komise (EU) č.1321/2014

Dne 24.03.2020 vstoupily v platnost změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014, které mimo jiné zavedly nové části Part ML, Part CAO a Part CAMO. Dne 21.04.2020 ÚCL obdržel vyjádření, kdy EASA dává v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 možnost jednotlivým národním úřadům, aby formou udělení výjimky ze základního nařízení posunuly počátek platnosti posledních změn maximálně o 8 měsíců.

6.4.2020

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech žádat o výjimky ze standardních postupů: při vydání OLZ letadlu dovezenému ze třetí země při třetím prodloužením ARC letadlu řízenému CAMO/CAO organizací při překročení dvouletého auditního období organizací oprávněných k údržbě, výrobě a k řízení zachování letové způsobilosti. […]

30.3.2020

Formuláře související se změnou Nařízení Komise (EU) č.1321/2014

Dnem 24.3.2020 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) 1321/2014, Část M a Část ML. Upozorňujeme na nutnost využívat aktualizované a nové formuláře související s osvědčením kontroly letové způsobilosti (ARC) a vzory pro vytváření programů údržby..

30. 3. 2020

Informace související se změnou nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

Úřad průběžně doplňuje informace publikované za účelem usnadnění implementace změny nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny aktuální informace naleznete na níže odkazované stránce. Změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

26. 3. 2020

Vydání EASA SIB 2020-05

Byl vydán EASA SIB 2020-05 – Aircraft Maintenance Programme under Part ML.

24. 3. 2020

Formuláře pro postupy pro vydávání ARC v souvislosti s Částí ML

Dnem 24.3.2020 vstupuje v platnost Část ML Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny potřebné aktualizované formuláře spojené se směrnicí CAA-ST-098-9/09 – Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem, jsou od 24.3.2020 dostupné.

23.3.2020

Formuláře pro tvorbu programu údržby letadla

Pro snadnější tvorbu programu údržby letadla byly uveřejněny formuláře: CAA/F-ST-178-n/09 (Část M) CAA/F-ST-246-n/20 (Část ML)

24. 3. 2020

Vydání Emergency EASA AD 2020-0068-E pro letadla L 23 Super-Blaník

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2020-0068-E pro všechna výrobní čísla letadla L 23 Super-Blaník.

Další stránka »