Hlavní aktuality

1. 7. 2022

Uveřejnění schváleného Plánu výkonnosti České republiky pro třetí referenční období (2020–2024)

Odbor navigačních služeb ÚCL informuje leteckou veřejnost o uveřejnění schváleného revidovaného Plánu výkonnosti České republiky pro třetí referenční období (2020–2024) v souladu s čl. 16 písm. a) PNK (EU) 2019/317, ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) […]

30. 6. 2022

NOOP – Ochranná pásma letiště Havlíčkův Brod

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Havlíčkův Brod (LKHB).

29. 6. 2022

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisu L 9

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu změny č. 29 předpisu L 9 (Zjednodušení formalit).

23. 6. 2022

Informace ke správním řízením ve věci průkazů způsobilosti leteckého personálu

ÚCL oznamuje, že ve dnech 27.06.2022 (pondělí) až 01.07.2022 (pátek) nebude z kapacitních důvodů vydávat nové průkazy způsobilosti leteckého personálu ani kvalifikace do nich zapisované na počkání, ale ve lhůtě do několika pracovních dnů.

22. 6. 2022

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisu L 7

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu změny č. 7 předpisu L 7 (Poznávací značky letadel).

22. 6. 2022

Aktualizace seznamů pověřených pracovníků OLZ a seznamu nezávislého osvědčujícího personálu

Byly uveřejněny aktualizované seznamy pověřených pracovníků OLZ – PP + PPKB a seznamu nezávislého osvědčujícího personálu.

21. 6. 2022

Příručky examinátora

ÚCL tímto oznamuje, že byly aktualizovány příručky examinátora pro letouny MPA, letouny SPA, vrtulníky a kluzáky. V kapitole 5 těchto příruček byla stanovena povinnost předem na ÚCL hlásit plánované zkoušky dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti IFR na SPA / hodnocení odborné způsobilosti.

20. 6. 2022

Výkladové stanovisko MD ke změně předpisu L 2

Ministerstvo dopravy publikovalo na svých webových stránkách výkladove stanovisko ke změně č. 10/ČR leteckého předpisu L 2 – Pravidla létání (k obsahu ustanovení článku 3.2.5.8, 3.2.5.9 a 3.2.5.10). Uvedené stanovisko naleznete na stránce https://mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Letecka-doprava/Pravni-predpisy/Vykladove-stanovisko-Ministerstva-dopravy-ke-zmene/Vykladove-stanovisko.pdf.aspx.

16. 6. 2022

Stanovisko ÚCL k výpadku TopSky

Dne 15.6.2022 obdržel Úřad pro civilní letectví informaci státního podniku Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR), že došlo k celkovému provoznímu výpadku systému TopSky. Úřad pro civilní letectví začal okamžitě monitorovat situaci i přijatá opatření ze strany poskytovatele služeb. K situaci z pozice dozorového orgánu vydáváme níže uvedené stanovisko:

16. 6. 2022

Uveřejnění 2. vydání Státního programu bezpečnosti

Ministerstvo dopravy s účinností k dnešnímu dni uveřejnilo 2. vydání Státního programu bezpečnosti (SSP) České republiky, integrovaného souboru pravidel a činností zaměřených na zvyšování bezpečnosti. 2. vydání SSP je doprovázeno změnou leteckého předpisu L19, kterou naleznete na webu Letecké informační služby, ŘLP ČR, s.p. 2. vydání Státního programu bezpečnosti České republiky

Další stránka »