Hlavní aktuality

27. 7. 2022

Uveřejnění EASA NPA 2022-08

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 25. července 2022 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2022-08 (Analysis of on-ground wing contamination effect on take-off performance degradation).

27. 7. 2022

Uveřejnění českého znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – AMC a GM pro letiště

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele EASA:

26. 7. 2022

Konfliktní provoz dronu v oblasti Národního parku České Švýcarsko

Dnes jsme obdrželi řadu podnětů na konfliktní provoz dronu v rámci Národního parku České Švýcarsko a všemi se budeme samozřejmě zabývat. Létání s drony ve zvláště chráněném území bez Úřadem vydaného oprávnění k provozu je protiprávním jednáním. Navíc může ohrozit probíhající záchranné letecké činnosti v oblasti postižené rozsáhlým požárem.

18. 7. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění: oprávnění CZ.006.0002-CAO společnosti Air Center One s.r.o., změna oprávnění CZ.145.0066 společnosti společnosti HERBST AERO a.s., změna oprávnění CZ.145.0080 společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., změna oprávnění CZ.145.0086 společnosti Moog Brno s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

18. 7. 2022

Změny směrnic CAA-TI-008-n/98 a CAA-TI-009-n/99

Dne 18.07.2022 vešly v platnost: změna č. 15 směrnice CAA-TI-008-n/98 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených letadel a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky, a změna č. 12 směrnice CAA-TI-009-n/99 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených kluzáků, motorových kluzáků, motorizovaných kluzáků a balónů Pověřenými pracovníky.

11. 7. 2022

Uveřejnění EASA NPA 2022-07

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 6. července 2022 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2022-07 (Regular update of CS-25).

11. 7. 2022

Uveřejnění EASA NPA 2022-06

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 30. června 2022 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2022-06 (Introduction of a regulatory framework for the operation of drones — Enabling innovative air mobility with manned VTOL-capable aircraft, the IAW of UAS subject to certification, […]

1. 7. 2022

Uveřejnění schváleného Plánu výkonnosti České republiky pro třetí referenční období (2020–2024)

Odbor navigačních služeb ÚCL informuje leteckou veřejnost o uveřejnění schváleného revidovaného Plánu výkonnosti České republiky pro třetí referenční období (2020–2024) v souladu s čl. 16 písm. a) PNK (EU) 2019/317, ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) […]

23. 6. 2022

Informace ke správním řízením ve věci průkazů způsobilosti leteckého personálu

ÚCL oznamuje, že ve dnech 27.06.2022 (pondělí) až 01.07.2022 (pátek) nebude z kapacitních důvodů vydávat nové průkazy způsobilosti leteckého personálu ani kvalifikace do nich zapisované na počkání, ale ve lhůtě do několika pracovních dnů.

22. 6. 2022

Aktualizace seznamů pověřených pracovníků OLZ a seznamu nezávislého osvědčujícího personálu

Byly uveřejněny aktualizované seznamy pověřených pracovníků OLZ – PP + PPKB a seznamu nezávislého osvědčujícího personálu.

« Předchozí stránka Další stránka »