Programy údržby pro transferovaná letadla

Program údržby (AMP) je definován Nařízením Komise (EU) č. 1321/2014 (čl. M.A.302 nebo ML.A302).
Každé letadlo musí být udržováno v souladu s jeho programem údržby (AMP), který musí být pravidelně kontrolován a v souladu s tím měněn.
Program údržby musí obsahovat podrobnosti zahrnující četnost veškeré plánované údržby, včetně jakýchkoliv zvláštních úkolů spojených se zvláštními činnostmi.

Program údržby letadla, a také jakákoliv jeho následná změna, musí být:

 • schválena příslušným úřadem, nebo
 • schválena organizací CAMO/CAO, nebo
 • deklarována vlastníkem.

Program údržby je předkládán ÚCL:

 • vlastníkem, nebo
 • provozovatelem, nebo
 • organizací schválenou podle podle Části CAMO nebo podle Části CAO, která řídí letovou způsobilost letadla (dále jen žadatel).

Programy údržby pro letadla spadající pod Část ML mohou být schváleny samotným vlastníkem letadla a tyto programy údržby nepodléhají schválení ÚCL ani CAMO/CAO.

Požadavky na programy údržby pro všechna transferovaná letadla vycházejí z požadavků bodu M.A.302, případně ML.A.302, a příslušných AMC a Dodatků k AMC.
Údržba každého letadla musí být prováděna v souladu s platným programem údržby letadla.
Údržba letadla by měla být v daném čase prováděna podle jednoho programu údržby.

Program údržby letadla je platný pro jedno konkrétní letadlo. Nebo je platný pro více letadel, pokud je v AMP uvedeno, že je používán pro více letadel. Všechna taková letadla jsou v AMP uvedena.

Při schvalování programu údržby ÚCL je spolu s AMP předkládán také formulář CAA/F‑TI‑047‑n/00.
Náležitosti žádosti a dokumenty posílané společně s žádostí o schválení programu údržby jsou podrobně popsány ve směrnici CAA-ST-092-n/07.

Schválení AMP úřadem je zpoplatněno podle Zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích.

Program údržby pro jednotlivé letadlo nebo skupinu letadel je řízený dokument a obsahuje Seznam platných stran, Rozdělovník a Záznam o změnách programu údržby. Titulní strana AMP zůstává původní, pokud neobsahuje číslo revize.

Rozdělení programů údržby:

 • Program údržby podle Části M
  • Program údržby schválený ÚCL
  • Program údržby schválený CAMO nebo CAO postupem nepřímého schválení
  • Základní / typové programy
 • Program údržby podle Části ML
  • Program údržby vydaný s prohlášením vlastníka („deklarovaný AMP“)
  • Program údržby schválený organizací CAMO nebo CAO
  • Dokument „program údržby“ nemusí být vytvořen a deklarován vlastníkem ani schválen organizací CAMO nebo CAO

Podklady:


Poslední aktualizace: 19. 12. 2023

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická