Programy údržby pro transferovaná letadla

Program údržby (AMP) je definován Nařízením Komise (EU) č. 1321/2014 (čl. M.A.302 nebo ML.A302).
Každé letadlo musí být udržováno v souladu s jeho programem údržby (AMP), který musí být pravidelně kontrolován a v souladu s tím měněn.
Program údržby musí obsahovat podrobnosti zahrnující četnost veškeré plánované údržby, včetně jakýchkoliv zvláštních úkolů spojených se zvláštními činnostmi.

Program údržby letadla, a také jakákoliv jeho následná změna, musí být:

 • schválena příslušným úřadem, nebo
 • schválena organizací CAMO/CAO, nebo
 • deklarována vlastníkem.

Program údržby je předkládán ÚCL:

 • vlastníkem, nebo
 • provozovatelem, nebo
 • organizací schválenou podle Části M Hlavy G (CAMO), podle Části CAMO nebo podle Části CAO, která řídí letovou způsobilost letadla (dále jen žadatel).

Programy údržby pro letadla spadající pod Část ML mohou být schváleny samotným vlastníkem letadla a tyto programy údržby nepodléhají schválení ÚCL ani CAMO/CAO.

Požadavky na programy údržby pro všechna transferovaná letadla vycházejí z požadavků bodu M.A.302, případně ML.A.302, a příslušných AMC a Dodatků k AMC.
Údržba každého letadla musí být prováděna v souladu s platným programem údržby letadla.
Údržba letadla by měla být v daném čase prováděna podle jednoho programu údržby.

Program údržby letadla je platný pro jedno konkrétní letadlo. Nebo je platný pro více letadel, pokud je v AMP uvedeno, že je používán pro více letadel. Všechna taková letadla jsou v AMP uvedena.

Při schvalování programu údržby ÚCL je spolu s AMP předkládán také formulář CAA/F‑TI‑047‑n/00.
Náležitosti žádosti a dokumenty posílané společně s žádostí o schválení programu údržby jsou podrobně popsány ve směrnici CAA-ST-092-n/07.

Schválení AMP úřadem je zpoplatněno podle Zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích.

Program údržby pro jednotlivé letadlo nebo skupinu letadel je řízený dokument a obsahuje Seznam platných stran, Rozdělovník a Záznam o změnách programu údržby. Titulní strana AMP zůstává původní, pokud neobsahuje číslo revize.

Rozdělení programů údržby:

 • Program údržby podle Části M
  • Program údržby schválený ÚCL
  • Program údržby schválený CAMO nebo CAO postupem nepřímého schválení
  • Základní / typové programy
 • Program údržby podle Části ML
  • Program údržby vydaný s prohlášením vlastníka („deklarovaný AMP“)
  • Program údržby schválený organizací CAMO nebo CAO
  • Dokument „program údržby“ nemusí být vytvořen a deklarován vlastníkem ani schválen organizací CAMO nebo CAO

Podklady:


Poslední aktualizace: 12. 05. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická