Souhlas ke zkušebnímu létání

Vydávání souhlasů ke zkušebnímu létání

Co jsou zkušební lety?

Za zkušební lety jsou považovány nejen lety prototypů letadel při jejich vývoji a ověřování, ale i lety nově vyrobených letadel a také lety:
– po opravách
– po konstrukčních úpravách
– nezbytné pro dokončení technologického procesu údržby
– pro obnovení nebo prodloužení Osvědčení letové způsobilosti, resp. pro jeho vydání.

Souhlas ke zkušebnímu létání

Aby žadatel mohl provádět některé z výše uvedených druhů zkušebních letů, je nutné získat od ÚCL Souhlas ke zkušebnímu létání.

Jak postupovat jako žadatel?

Nutnost získání Souhlasu ke zkušebnímu létání plyne z §15 Leteckého zákona . Podmínky pro provádění jednotlivých druhů zkušebních letů a možné způsoby, jak získat Souhlas, jsou uvedeny podrobně ve Směrnici pro zkušební lety civilních letadel, kterou ÚCL vydal pod označením CAA-TI-010-n/99. V současné době je platná verze n=4 a je distribuována Leteckou informační službou. Další odkazy na zkušební lety jsou uvedeny v dodatku C předpisu L6/II. Konkrétní postup, jak by měl postupovat žadatele, který se rozhodl provádět zkušební lety, je ve stručné podobě uveden ve vývojovém diagramu.

Formulář Žádosti o udělení souhlasu ke zkušebnímu létání najdete ZDE  nebo v části Formuláře Sekce Technické

Kontakt

Jakékoliv další informace je možné získat na telefonu Referátu letových výkonů a vlastností sekce technické 220111135, nebo v úředních dnech v budově ÚCL , dveře č.P203. Další informace podá ředitel Odboru certifikace a inženýringu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická