fbpx

Přehled vydaných Oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky podle Postupů CAA-TI-012-n/99

Název firmy
Name of Company
Adresa
Address
Číslo Oprávnění
Approval Number
Rozsah Oprávnění
Scope of Approval
Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s.Zkušebna aerodynamiky nízkých rychlostí
Beranových 130
199 05  Praha  – Letňany
L-3-017/8a) aerodynamická měření a zkoušky modelů letadel, jejich částí, letadlových celků a leteckých pozemních zařízení v aerodynamických tunelech nízkých rychlostí a jinými metodami simulace pohybu zkoumaného objektu;
b) ověřování a cejchování anemometrů v aerodynamických tunelech nízkých rychlostí
Vysoké učení technické v BrněAntonínská 548/1
601 90  Brno
L-3-040/8Průkazné a ověřovací zkoušky konstrukcí letadel a mechanických letadlových celků
LETECKÉ PŘÍSTROJE PRAHA, s.r.o.Pod Hájkem 406/1
180 00  Praha 8
L-3-045/6Průkazné a ověřovací zkoušky mechanických, elektromechanických a elektronických leteckých přístrojů a zařízení včetně jejich odolnosti pro vnějším vlivům
Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s.Zkušebna aerodynamiky vysokých rychlostí
Beranových 130
199 05  Praha – Letňany
Pracoviště
V Mezihoří 2a
180 00 Praha 8 – Libeň
L-3-050/6a) Průkazné a ověřovací zkoušky- leteckých elektrických přístrojů- čidla atmosférické teploty- Prandtlovy sondy- Pitotstatické trubice
b) Aerodynamické měření
v aerodynamických tunelech nízkých rychlostí
EM Brno s.r.o.Jílkova 124
615 32  Brno
L-3-051/5Průkazné a ověřovací zkoušky elektrických letadlových celků
JIHLAVAN, a.s.Znojemská 64
586 52  Jihlava
L-3-055/4Průkazné a ověřovací zkoušky hydraulických a pneumatických letadlových zařízení
LOM PRAHA s.p.Tiskařská 8
100 38  Praha 10, Malešice
L-3-057/7Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých pístových motorů a vrtulí
Aircraft Industries, a.s.Na Záhonech 1177
686 04 Kunovice
L-3-059/6Průkazné a ověřovací zkoušky letadel kategorie (dle Předpisu L 8/A): Normální, Cvičná, Akrobatická, Pro sběrnou dopravu, Dopravní
EVEKTOR, spol. s r.o.Letecká 1008
686 04  Kunovice
L-3-060/7Průkazné a ověřovací zkoušky letadel kategorie  (dle předpisu L8/A): Normální, Cvičná, Pro sběrnou dopravu a jejich letadlových soustav – letadlových celků
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Tř. Tomáše Bati 299
764 21  Zlín – Louky
Pracoviště Uherské Hradiště
Divize 4 – Elektro
Zkušební laboratoř elektrických výrobků
Sokolovská 573
L-3-061/6Průkazné a ověřovací zkoušky elektrických a elektronických letadlových částí
a zařízení
TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.Václavská 6
658 41  Brno
L-3-062/2Průkazné a ověřovací zkoušky hořlavosti materiálů používaných v letadlech dle požadavků letové způsobilosti stanovených předpisy CS/JAR/FAR
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.Zkušebna leteckých vrtulí
Beranových 130
199 05 Praha – Letňany
 L-3-063/3Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých vrtulí dle požadavků stanovených předpisy CS/JAR/FAR.
W-MOTOR SERVICENa Beránku I/147
252 25 Ořech
Pracoviště
Letiště Bubovice,
267 18, p. Karlštejn
L-3-068/3Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých motorů a leteckých vrtulí
Ing. Josef DrahotaAmerická 2443
272 01 Kladno – Kročehlavy
L-3-075/1Průkazné a ověřovací zkoušky: měření vnějšího a vnitřního hluku letadel
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.Útvar Pevnost konstrukcí
Beranových 130
199 05  Praha  – Letňany
L-3-078a) statické pevnostní zkoušky draků letadel a jejich částí;
b) zkoušky únavové pevnosti letadel a jejich částí;
c) zkoušky přistávacích zařízení letadel
a jejich částí;
Aleš Křemen WoodcompZkušebna vrtulí
Alšova 118
250 70 Odolena Voda, Dolínek
L-3-079/1Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých vrtulí a jejich komponentů
GE Aviation Czech, s.r.o. (WALTER)Beranových 65
199 02 Praha – Letňany
L-3-082/2Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých motorů
MarS, a.s.Okružní II, čp. 239
569 43 Jevíčko
Provoz Jevíčko
Okružní II, čp. 239
569 43 Jevíčko
Provoz Chornice
Nádražní 268
569 42 Chornice
L-3-084/1Průkazné a ověřovací zkoušky osobních padákových kompletů dle ETSO-C23d
a SAE 8015B, padákových kompletů pro záchranné padákové systémy v letadle, sportovní létající zařízení ve smyslu interní směrnice QS 11/02 a padákové techniky dle specifikací ČOS 167002, ČOS 167003 a ČOS 167004
Vojenský technický ústav, s.p.Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9
pracoviště: VTÚ,s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO,
Zkušebna záchranných padáků
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9
L-3-085Průkazné a ověřovací zkoušky osobních padákových kompletů dle ETSO-C23d
a SAE 8015B a padákových kompletů pro záchranné padákové systémy v letadle
Vojenský technický ústav, s.p.Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9
pracoviště: VTÚ,s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO,
Zkušebna letadel
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9
L-3-086/1Průkazné a ověřovací zkoušky konstrukcí letadel a jejich soustav
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.Zkušebna hydraulických přistávacích zařízení
U letiště 374
250 70 Odolena Voda, Dolínek
L-3-087Průkazné a ověřovací zkoušky přistávacích zařízení a jejich celků
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.Útvar Zkoušky (RZK) 
U letiště 374
250 70 Odolena Voda, Dolínek
L-3-088/-1Průkazné a ověřovací zkoušky konstrukcí letadel a jejich soustav.
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.Zkušebna motorů
Beranových 130
199 05  Praha-Letňany
L-3-089/1a) Zkoušky pro průkaz žáruvzdornosti nebo žárupevnosti komponentů nacházejících se v požárních zónách motorové gondoly (Fire Tests).
b) Pozemní zkoušky motorů do výkonu 500 kW.
c) Experimentální ověřování: dynamiky motorových systémů, nově navržených ozubených kol reduktorů, výpočtových predikcí nízkocyklových životností rotujících dílů, spolehlivosti systémů
VZLU TEST, a.s.Beranových 130
199 05 Praha-Letňany
L-3-090a) elektrických letadlových celků a leteckých přístrojů, elektronických leteckých přístrojů a elektromagnetické slučitelnosti
b)odolnost leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení včetně jejich dílů, leteckých konstrukčních materiálů a jejich povrchových ochran z hlediska vnějších vlivů atmosféry