fbpx

Směrnice Rady 96/67/ES

Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenstvíobsahuje základní požadavky a stanovuje rámec pro poskytování odbavovacích služeb na letištích Společenství, která jsou určena pro veřejnou obchodní dopravu a pro přístup na trh těchto služeb.

Směrnice 96/67/ES vstoupila v platnost 14. listopadu 1996.

Uvedená směrnice byla změněna Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003.

Odkazy na její změny a konsolidované verze jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce „Související dokumenty“.