fbpx

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství.

Nařízení vstoupilo v platnost tři měsíce po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Ustanovení čl. 11 odst. 2 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EHS) č. 95/93 se použilo ode dne 30. července 2005.