fbpx

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1554/2003

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1554/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.