Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) upravuje dosud platný právní rámec v oblasti vnitřního trhu letecké dopravy.

Uvedeným nařízením se ruší tato nařízení:

  • nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům,
  • nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství, a
  • nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 ze dne 23. července 1992 o tarifech a sazbách za letecké služby.

Tato nařízení měla být v zájmu jasnosti a zabezpečení účinnějšího a jednotnějšího používání právních předpisů Společenství, které se vztahují k regulaci vnitřní trhu v oblasti letecké dopravy významným způsobem změněna. Z těchto důvodů bylo přijato rozhodnutí uvedená nařízení přepracovat a sjednotit požadavky do jednoho nařízení, kterým je nařízení EP a Rady (ES) č. 1008/2008.

Nařízení vstoupilo v platnost 1. listopadu 2008.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní