fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 115/2011

Nařízení Komise (EU) č. 115/2011 ze dne 2. února 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel.

Tímto nařízením se nahrazuje příloha nařízení (ES) č. 748/2009.

Nařízení vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.