fbpx

Nařízení Komise (ES) č. 748/2009

Nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ze dne 5. srpna 2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel.

Nařízení vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Od svého vyhlášení bylo toto nařízení již změněno. Odkazy na jeho změny a konsolidované verze jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce „Související dokumenty“.