fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 100/2012

Nařízení Komise (EU) č. 100/2012 ze dne 3. února 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel a rovněž s ohledem na rozšíření systému Unie pro obchodování s emisemi na země EHP-ESV.

Přílohou (Seznam provozovatelů letadel, kteří k 1. lednu 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel a rovněž s ohledem na rozšíření systému Unie pro obchodování s emisemi na země EHP-ESVO) tohoto nařízení se nahrazuje příloha nařízení (ES) č. 748/2009.

Nařízení vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.