Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1048

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1048 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy týkající se navigace založené na výkonnosti.
Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 3. prosince 2020. Odchylně od prvního pododstavce:

a)  článek 5 se použije ode dne 6. června 2030;
b)  pro letiště uvedená v bodě 1.2.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 716/2014 a pro konce přístrojové dráhy obsluhované pomocí postupů přesného přiblížení na jiných letištích se použije bod AUR.PBN.2005 odst. 1 přílohy ode dne 25. ledna 2024;
c)  pro všechny konce přístrojové dráhy se použije bod AUR.PBN.2005 odst. 4 přílohy ode dne 25. ledna 2024 v souvislosti s jednou vytvořenou tratí SID nebo STAR a ode dne 6. června 2030 v souvislosti se všemi vytvořenými tratěmi SID nebo STAR;
d)  pro tratě ATS pod letovou hladinou 150 se použije bod AUR.PBN.2005 odst. 6 přílohy ode dne 25. ledna 2024.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní