fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2159

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2159 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO.

Toto nařízení aktualizuje seznam ustanovení ICAO o uspořádání toku letového provozu uvedených v příloze nařízení (EU) č. 255/2010.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.