fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1006

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1006 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1.

Toto nařízení aktualizuje seznam ustanovení ICAO o uspořádání toku letového provozu uvedených v příloze nařízení (EU) č. 255/2010.

Nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.