Nařízení Komise (EU) č. 255/2010

Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu.

Toto nařízení stanoví požadavky na uspořádání toku letového provozu (ATFM) s cílem optimalizovat dostupnou kapacitu evropské sítě uspořádání letového provozu (EATMN) a zlepšit činnosti související s ATFM.

V rámci vzdušného prostoru uvedeného v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 551/2004 platí toto nařízení pro všechny lety IFR, všechny fáze těchto letů a uspořádání letového provozu. Vztahuje se na následující strany (nebo zástupce jednající jejich jménem) zapojené do činností souvisejících s ATFM:

a)         provozovatele letadel;

b)         stanoviště letových provozních služeb ATS, včetně ohlašoven ATS a letištních služeb řízení;

c)         letecké informační služby;

d)         subjekty zapojené do uspořádání vzdušného prostoru;

e)         řídící orgány letišť;

f)          centrální stanoviště ATFM;

g)         místní stanoviště ATFM;

h)         koordinátory slotů z koordinovaných letišť.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se ode dne 26. září 2011.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní