Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004

Jedná se o nařízení ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (označováno jako nařízení o vzdušném prostoru).

Důležitá ustanovení:

  • Vznik “Dělící hladiny” – hladiny FL285 rozdělující vzdušný prostor na horní a spodní
  • Vytvoření  Evropské letové informační oblasti pro horní vzdušný prostor (EUIR)
  • Zavedení zjednodušené klasifikace vzdušného prostoru v EUIR podle strategie vzdušného prostoru Eurocontrol
  • Restrukturalizace horního vzdušného prostoru
  • Pružné využívání vzdušného prostoru (FUA) – koncepce vymezená organizací ICAO a rozšířená organizací EUROCONTROL s cílem usnadnit uspořádání vzdušného prostoru a řízení letového provozu
  • Uspořádání toku letového provozu – letové plánování, užívání kapacity vzdušného prostoru, směrování tratí

Od svého uveřejnění bylo toto nařízení změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2009.


Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Odkazy na změny a konsolidované verze tohoto nařízení jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Související dokumenty”.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní