AMC a GM k Části 21

Aktuální konsolidované znění AMC a GM k Části 21 není v současnosti v českém znění k dispozici. Konsolidovaná znění v anglickém jazyce jsou dostupná prostřednictvím příslušných EASA Easy Access Rules (eRules) na stránkách EASA (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications).

Konsolidované znění AMC a GM k Části 21 (druhé vydání)NEAKTUÁLNÍ
Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravil Odbor standardizace a regulace ÚCL konsolidované znění AMC a GM k Části 21, které obsahuje všechna rozhodnutí k Části 21 uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2012/020/R výkonného ředitele Agentury ze dne 30. října 2012,
o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (“AMC a GM k Části 21”), kterým se ruší rozhodnutí č. 2003/01/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 17. října 2003.
 
Podrobnější informace o tomto rozhodnutí je možné získat na stránce Nařízení Komise (EU) č. 748/2012.


Rozhodnutí č. 2013/001/R výkonného ředitele Agentury ze ze dne 23. ledna 2013
o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací („AMC a GM k Části 21“), kterým se mění rozhodnutí č. 2012/020/R výkonného ředitele Agentury ze dne 30. října 2012 (Amendment 1 k druhému vydání AMC a GM k Části 21 – Implementace CAEP/8).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní