fbpx

AMC a GM – Balony

AMC a GM článkům nařízení Komise (EU) 2018/395

Rozhodnutí výkonného ředitele 2018/004/R ze dne 23. března 2018,
kterým se vydávají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Článkům a k Části BOP nařízení Komise (EU) 2018/395 „Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k provozním pravidlům pro balony“.


AMC a GM k Části BOP

Rozhodnutí výkonného ředitele 2018/004/R ze dne 23. března 2018,
kterým se vydávají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Článkům a k Části BOP nařízení Komise (EU) 2018/395 „Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k provozním pravidlům pro balony“.

Rozhodnutí výkonného ředitele 2020/003/R ze dne 13. března 2020,
kterým se vydávají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Příloze III (Část BFCL) k nařízení Komise (EU) 2018/395 a mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Příloze II (Část BOP) téhož nařízení „AMC & GM k Části BFCL – 1. vydání“, „AMC & GM k Části BOP – 1. vydání, Amendment 1“.


AMC a GM k Části BFCL

Rozhodnutí výkonného ředitele 2020/003/R ze dne 13. března 2020,
kterým se vydávají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Příloze III (Část BFCL) k nařízení Komise (EU) 2018/395 a mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Příloze II (Část BOP) téhož nařízení „AMC & GM k Části BFCL – 1. vydání“, „AMC & GM k Části BOP – 1. vydání, Amendment 1“.