fbpx

CS-VLR (Velmi lehká rotorová letadla)

Konsolidované znění CS-VLR

Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-VLR.


První vydání
Rozhodnutí č. 2003/17/RM výkonného ředitele agentury ze dne 14. listopadu 2003

o certifikačních specifikacích pro velmi lehká rotorová letadla („CS-VLR“).

Amendment 1

Rozhodnutí č. 2008/011/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/17/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisu letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro velmi lehká rotorová letadla („CS-VLR“).

Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-VLR, které naleznete výše.