fbpx

CS-VLA (Velmi lehké letouny)

Konsolidované znění CS-VLA

Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-VLA.


První vydání

Rozhodnutí č. 2003/18/RM výkonného ředitele agentury ze dne 14. listopadu 2003

o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu pro velmi lehké letouny („CS-VLA“).

Amendment 1

Rozhodnutí č. 2009/003/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 26. února 2009,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/18/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisu letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro velmi lehké letouny („CS-VLA“).

Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-VLA, které naleznete výše.