fbpx

CS-36 (Hluk letadel)

Konsolidované znění CS-36

Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-36.


První vydání

Rozhodnutí č. 2003/4/RM výkonného ředitele agentury ze dne 17. října 2003o certifikačních specifikacích stanovujících přijatelné způsoby průkazu pro hluk letadel („CS-36“).


Amendment 1

Rozhodnutí č. 2007/007/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 2. dubna 2007,
kterým se mění rozhodnutí č. 2003/04/RM výkonného ředitele agentury ze dne 17. října 2003 o certifikačních specifikacích stanovujících přijatelné způsoby průkazu pro hluk letadel („CS-36“).


Amendment 2

Rozhodnutí č. 2009/012/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 31. srpna 2009
,
kterým se mění rozhodnutí č. 2003/04/RM výkonného ředitele agentury ze dne 17. října 2003 o certifikačních specifikacích stanovujících přijatelné způsoby průkazu pro hluk letadel („CS-36“) – „Zavedení CAEP/7“.


Amendment 3

Rozhodnutí č. 2013/003/R výkonného ředitele Agentury ze dne 23. ledna 2013,
kterým se mění rozhodnutí č. 2003/04/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 17. října 2003 o certifikačních specifikacích stanovujících přijatelné způsoby průkazu pro hluk letadel („CS-36“).

Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-36, které naleznete výše.