fbpx

Internetové kurzy vzdělávání v oboru leteckého lékařství pro AME

Nabízíme možnost internetového vzdělávání leteckých lékařů:

  • Každé dva měsíce jeden odborný článek s testem znalostí na konci článku.
  • Po úspěšném absolvování testových otázek (minimálně 12 z 15) obdrží každý účastník certifikát.
  • Zájemci se mohou registrovat na http://e-ame.caa.cz po zaplacení poplatku 500,- Kč za 6 měsíců na účet č. 3711-3727061/0710, variabilní symbol 0301.